Türkiye, yüksek yasakçılar listesinde!

“Pew Din ve Toplumsal Hayat Forumu” tarafından yayımlanan rapora göre Türkiye de dini özgürlüklerin en çok kısıtlandığı 33 ülke arasında. Forumun raporu, ülkeleri, dini özgürlüklerin kısıtlanmasına göre, çok yüksek, yüksek, orta, ve düşük olarak sınıflandırdı. Sınıflandırma, devletin dini özgürlükleri sınırlandırması kategorisinde yapıldı. Araştırma, çoğu ülkede, yasaların dini özgürlüklerin ihlalini yasaklamasına rağmen, devletin, uygulamada dini özgürlükleri sınırlandırdığını ortaya koyuyor.Türkiye ise dini özgürlükleri kısıtlandıranlarla ilgili sıralamanın “yüksek” olduğu grupta yer alıyor. Türkiye’deki durum raporda işaret edilen gerçekle de uyuşuyor. Yasalar, Türkiye’nin altında imzası bulunduğu uluslararası anlaşmalar hep dini hak ve özgürlüklerinin kısıtlanamayacağından dem vuruyor ama darbe dönemi yönetmelikleri dahi tüm bu yasaları kolayca kaldırıp çöpe atabiliyor.

Başörtüsü yasağı halen devam ediyor. Üstelik kamusal alan bahanesi hiçbir sınır da tanımıyor. Müslüman kadınlara yönelik bu yasak dini hak ve özgürlüklerin baskı altında olduğunun en somut delili olarak karşımızda duruyor. Diğer yandan camiler halen resmi ideolojinin kuşatması altında. İdeolojik mahyaların nasıl minarelere asılabildiğini hep birlikte gördük. İmamların ise gerçekten “imam” olmalarına izin verilmiyor, düşünün özgürce vaaz etme imkanları dahi yok.

Dini hak ve özgürlükler konusu sadece Müslümanlarla da sınırlı değil. Farklı inanç gruplarının da bu konuda ciddi sıkıntılar çektiğini biliyoruz.

Bu durumda Türkiye’nin yüksek yasakçılar listesinde olmasına şaşmamalı.

Platform Haber

 

Bir cevap yazın