BDP “kılık-kıyafet yasağı kalkacak” diyor ama…

Eski DTP’li vekillerin geçme kararı aldığı Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)’nin programında yer alan bazı maddeler dikkat çekiyor. Bunlardan biri de başörtüsüne yasağına ilişkin görüşleri. BDP’nin eğitimle ilgili programında “Üniversitelerimiz başta kılık kıyafet yasakları olmak üzere yasakçı zihniyetten arındırılarak, özgür düşünceyi geliştiren, bilimsel çalışmaların yapıldığı, bilime hizmet eden ve üreten demokratik, özerk bir yapıya kavuşturulacaktır.” ifadelerine yer veriliyor. Lakin BDP’nin sorunu üniversitedeki yasakla sınırlı tutması programında çelişki doğuruyor. Şöyle ki, BDP temel haklar ve özgürlükler konusunda “Sınırsız din ve vicdan özgürlüğü sağlanacak, zorunlu din dersleri kaldırılacaktır. Devlet tüm dinlere ve inançlara eşit uzaklıkta duracaktır.” diyor fakat başörtüsü yasağına sadece üniversitelerle ilgili atıf yapması bu hakkın sınırlandırılması anlamına geliyor. 

Programda ayrıca “Türkiye sosyal ve kültürel açıdan çok renkli ve çeşitli bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla bu farklılıklar arasında sadece bir unsurun dili ile eğitimin sunulması anti demokratik bir eğitim anlayışının varlığına delalettir. Bu sebeple partimiz, anadilde eğitimin verilmesi için meşru her türlü faaliyette bulunacaktır. Özellikle Kürt dili ile eğitim hizmetinin sunulması demokrasilerde farklılığın talebini karşılama anlayışı açısından zorunlu bir hale gelmiştir.” denilerek Kürtçe eğitim talebi dile getiriliyor.

Parti siyasi amacını ise şöyle anlatıyor: “Düşünsel, kültürel ve toplumsal çeşitliliği yok sayan ve tek tipleşmeyi esas alan siyaset kültür artık değişmelidir. Türkiye’de farklılıkları kabul eden, kapsayıcı, demokratik bir dönüşümün yaşanması ve toplumsal eşitlik ve özgürlüğü geliştirecek yeni bir siyasal yapılanmanın varlığı kaçınılmazdır.

Bu nedenlerle partimizin varoluş amacı, Türkiye’de toplumun siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların demokratik, eşitlikçi ve özgürlükçü bir potada toplayarak yeniden yapılanmayı sağlamaktır.”

Platform Haber

 

Bir cevap yazın