Ankara: Din kardeşliği esas alınsın! Gazze unutulmasın!

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu 204. hafta eylemiyle adalet ve özgürlük mücadelesine devam etti. Başörtüsüne özgürlük eyleminde açılım sürecine ve Gazze’deki kanlı saldırıların yıldönümüne değinildi. Açıklamayı Vahdet Vakfı adına Muhittin Özdemir okudu.

Basın açıklamasının tam metni:

Değerli Basın Mensupları, Hak ve Özgürlükler Konusunda Yanımızda Yer Alarak, Desteklerini Esirgemeyen Sevgili Dostlarımız! ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU adına hepinize hoş geldiniz diyor, selamlarımızı sunuyoruz.

Bilindiği gibi, son günlerde ülkemiz adeta bir kaosa doğru sürüklenmek istenmektedir. Dün sağ-sol diye insanımızı kutuplara ayırıp, birbirine kırdıranlar; bugün Alevi-Sünni, Türk-Kürt kutuplaşması senaryolarıyla yüzlerce yıl; Alevisi-Sünnisiyle, Türkü-Kürdü ile Çerkezi-Lazı ile kardeşçe yaşayan insanımızı birbirine kırdırma planları yapmaktadırlar. Böylesi vahim sonuçlar doğuracak bir duruma meydan vermek istemeyen ve “KÜRT AÇILIMI”, “DEMOKRATİK AÇILIM”, “HOŞGÖRÜ”, “ÖTEKİ’NE SAYGI” gibi sloganlarla toplumsal huzur ve istikrarı sağlamak isteyenlere yıllarca bu toplumu ayakta ve kardeşçe bir arada tutan dinamiklere sahip çıkmalarını tavsiye ederiz. Bu tavsiyelerin başında elbette huzuru, hoşgörüyü, kardeşçe bir arada yaşamayı bilfiil toplumumuz üzerinde deneyimle sabit olan; din, dil, ırk vs. ayrımı yapmadan onları bir arada tutan İslâmî değerlerin tekrar hayata geçirilmesi tavsiyesi olacaktır.

Şu hususu hatırlatmakta fayda vardır: Bu millet tarihin hiçbir döneminde Türk-Kürt çatışması yaşamamıştır. Onları bir arada tutan, cephelerde ortak idealler ile kurtuluş savaşı verdiren elbette İslâm Dini’dir. Terörün, iç çatışmaların son bulması yönünde siyasi, ekonomik, askeri ve bölgesel şartlar yönünden bir takım açılımlar sergilenmeye çalışılıyor. Ancak bunlar hep dünyevi ve seküler zeminlerde tartışılıyor. Onun için bu yanlış kısır döngüden vazgeçilerek Müslüman Türk ve Kürt halkımızın ortak paydası olan ve tüm kimlikleri potasında eriten “DİN KARDEŞLİĞİ” gündeme alınmalıdır. “BU MİLLETİ ASIRLARCA BİR ARADA TUTAN, KAN DEĞİL, DİN BAĞI OLMUŞTUR.”

Diğer yandan sıkça vurguladığımız gibi; 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan gibi özgürlükleri kısıtlayan darbe ve muhtıra ürünü Anayasal düzenlemelerin kaldırılarak insanımıza, “FİKİR, İNANÇ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”nün sağlanması; özellikle “KAMUSAL ALAN”, “HİZMET VEREN-HİZMET ALAN” gibi hukuki bir yönü bulunmayan kavramlarla eğitim hakkı, çalışma hakkı elinden alınan, başörtüsü sebebiyle mağdur edilen kız çocuklarımıza karşı işlenen hukuksuz uygulamaların kaldırılması gerekmektedir. Bu konularla ilgili ısrarlı taleplerimiz devam edecektir.

Değinmek istediğimiz diğer bir husus, adeta; sadece zulüm, baskı ve katliamları ile dünya gündemine gelen İsrail’in halâ devam ettirdiği insanlık dışı zulümleridir.

27 Aralık 2008’de başlatılan ve 22 gün süren, fosfor bombalarının da kullanıldığı terörist İsrail askerlerince Gazze’de 1400 kişi şehit olmuş, 5000 kişi’de yaralanmıştır. Bu katliamın sene-i devriyesinde terörist, cani İsrail’i Tel’in ediyor, insanlık dışı bu uygulamalarından bir an önce vazgeçmeye davet ediyoruz. Zira, insanlığın sabrı taşma noktasına gelmiştir. Haziran 2007’den bu yana Gazze üzerinde uygulanan insafsız ambargo tüm dünya insanlığını harekete geçirmiştir. Şu anda bu insanlık dışı uygulamaya son vermesi için, Londra’dan hareket eden ve Gazze’ye varmak üzere olan konvoy, İsrail’e insani mesajlar vermektedir. Gıda, ilaç, ambulans ve ulaşım vasıtaları götüren bu konvoy ne yazık ki Mısır tarafından engellenmeye çalışılmaktadır. İsrail ve Gazze şeridi boyunca duvar ören yandaşı Mısır bilmeli ki, zalimler bir gün hak ettikleri cezaya çarptırılacaklardır. Türk Hükümeti bu İnsani Yardım Konvoyu’nun Gazze’ye ulaşması için verdiği desteği devam ettirmeli, uluslar arası işlenen bu zulümlerin kalkması için Müslüman halkımız adına katkılarda bulunmalıdır.

Katılımlarınız için Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu adına hepinize teşekkürlerimizi iletir, haftaya tekrar buluşmak üzere saygılarımı sunarım.

Muhittin ÖZDEMİR
Vahdet Vakfı Adına

Bir cevap yazın