Konya: Kerbela şahitlik etti insanlık onuruna

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu üyeleri 120.haftada Kayalıpark’ta toplanarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Platform adına açıklamayı Musa Kazım YILMAZ yaptı.

Basın açıklamasının tam metni:

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

Biz istiyorduk ki: Yeryüzünde Mustazaflara ihsanda bulunalım ve onları önderler yapalım. Ve onları (firavun mülklerine) mirasçılar yapalım. Onları yeryüzüne sağlamca yerleştirelim. Firavun’a, Haman’a, o ikisinin askerlerine çekinmekte oldukları şeyleri gösterelim. (Kasas suresi 5-6. ayetler)

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Hüseyin’in suya hasret dudaklarından dökülen hak sözler tarihin bütün zamanlarına bir özgürlük meşalesi olarak kaldı. Hüseyin, sadece peygamber torunu olarak değil, sadece Ali ve Fatıma’nın çocuğu olarak da değil, o direnişin ve kıyamın öğretmeni olarak değerliydi. Ona gitme demişlerdi! ‘’Zalim güçlü ve sen yalnızsın.” Onun cevabı, tarihin tüm direniş önderlerinin ana ilkesi olan bir cevap oldu. ‘’ Bugün ben zalime karşı çıkmazsam, gelecekte insanlar zalime karşı nasıl davranılacağını, nereden öğrenecekler?” Bir öğretmenin sözleriydi bunlar. Bir direniş öğretmeninin… Peygamber ailesinin, tevhid ailesinin bu kutlu neferinin, atası Bedir’e çıkışıyla, nasıl küfre karşı durulacağını öğrettiyse, o da Kerbela’ya yürüyüşüyle, zulme karşı nasıl durulacağını öğretti.

Ve Kerbela, Mekke ambargosunun bir iz düşümüydü sanki. Yine gerçekler örtülmekte, hak ve hakikatin önüne setler çekilmekteydi. Hak sözü söyleyenler bir bölgede kıstırılmakta, onlarla dışarının bütün bağları kesilmekteydi. Fakat hakikatin erleri, gerçeği söylemekten ve olmaları gereken yerde olmaktan geri durmamışlardı. Onları, ne maslahat gözetenlerin sözleri ne de iktidarı elinde bulunduranların güçleri yürüdükleri kutlu yoldan alıkoymamıştı. Ve yürüdüler Yezid’in üzerine, hak ve özgürlük talepleriyle; baskılar ve zorbalıklar sona ersin diye…

Kerbela şahitlik etti insanlık onuruna… Ve şeklen yenildiler, katledildiler. Masum bedenlerin parçalanışı, kadınların ve küçük çocukların feryadı, yumuşatmadı zalimin kalbini. Hüseyin’in o mübarek sedası, direniş ruhlularına can veren bir haykırış olarak kaldı. ‘’Heyhate min ez-Zilleh” Uzak olsun zillet bizden. Ve büyük bir zafer kazandı Hüseyin; tarihin gördüğü en görkemli zaferlerden. Zekerriya’nın ve Yahya’nın şehadetleriyle taçlanan cinsten. Etkisi binlerce yıl süren, tesiri hiçbir zaman eksiltilemeyen bu zaferin öğrencileri, sürekli bu kutlu yolda yürüyecek; hakka ve adalete doğru atılan her adım, Hüseyin’in adımlarını perçinleyecektir. Peygamber varislerinin kutlu duruşlarına bir destek olup, onların zaferlerini haykıracaktır tarihin her gününe.

Mel’un Gazze ambargosu devam etmekte, çağın Kerbelası Gazze olmaktadır. Fırat kenarında aç ve susuz bırakılan Hüseyin gibi, Gazze halkı ambargoyla ölüme mahkûm edilmektedir. Hüseyinî bir talep ve Hüseyince bir duruş, aynı şekilde cezalandırılmaya kalkışılmaktadır. Gazze ölüme mahkûm edilmekte, kendisine uzanan yardım elleri kırılmaya çalışılmaktadır.

İngiltere’den yola çıkan, Türkiye, Suriye, Ürdün üzerinden Mısır’a ulaşan Filistin’e Yol Açık özgürlük konvoyu, Mısır tarafından bekletilmekte ve kendilerinin Gazze’ye girişine mani olunmaktadır. Zalimlerin adlarının Müslüman adları olması, soylarının Müslüman soylara dayanması, ne Kerbela’da ne Gazze’de, zulüm işlemelerine ve zulme destek olmalarına mani olmamaktadır. Yola çıkan her yolcu, ulaşır menziline. İster fiziki şartlar ve sınırlarla olsun, ister zamanın, tarihin, mekânın ötesinde yüce bir âlemde olsun. Selam olsun yolda olanlara ve yol üzerinde bulunmakta ısrarlı duranlara.

İsrail’in başlattığı, Gazze’yi ve direnişi yok etme operasyonunun üzerinden bir yıl geçti. Gazze’nin direniş erlerinin Furkan adını verdikleri direniş karşısında, yenilip, geri çekilmek zorunda kaldı. Bu alçakça saldırıyı ve onun faillerini tekrar tekrar tel’in ediyor, özgürlük mücadelesinin, yiğit erlerine ve onların kutlu önderlerine binlerce selam ediyoruz. Direnişlerinin kesinlikle zaferle sonuçlanacağını müjdeliyoruz.

Gidenler, Hüseyinî bir iş yaptılar. Kalanların feryadı Zeynebîdir. Acaba susanlar kendilerini Yezid’in safında mı görmektedirler? Bilsinler ki ne firavunlar, ne Yezidler hiçbir zaman hayırla yâd edilmeyecekler!

Kutlu olsun mustazafların direnişi, kutlu olsun direnişin zaferi!

Mustazafların önderliğinde, zulmün olmadığı, hak ve adaletin hâkim olduğu bir dünyada yaşama umudu ile, hepinizi 121. haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

Bir cevap yazın