Kocaeli: Firavun Hüsnü, ihanete son ver!

Kocaeli İnanç özgürlüğü Platformu 246.hafta basın açıklaması 2 Ocak 2010 günü saat 12.30’da İzmit İnsan hakları Parkında yapıldı.Basın açıklamasını platform adına, Şuurlu Öğretmenler Derneğinden Abdülmecid Karaslan yaptı. Basın açıklaması Filistin yardım konvoyuna zorluk çıkartarak yol vermeyen Mısır hükümeti ve Hüsnü Mübarek’i protesto üzerineydi.Firavun Hüsnü yazılı posterler açıldı, “Mısırlı firavun Hüsnü, İhanete son ver, Gazze’ye yol ver” yazılı pankart açıldı.Basın açıklamasına Sadet Partisi Kocaeli İl başkanı Erol Pekcan ve yönetim kurulu üyeleri de destek verdi.

BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ

Ey sevgili Kocaeli şahsında Türkiye, Dünya ve Halkım,246.hafta basın açıklamasına hoş geldiniz.Her hafta cumartesi burada aşk ile şevk ile toplanıyoruz. Neden niçin nasıl hiç düşünüyor musunuz hiç ibret alıyor musunuz?

Ey Yoldan geçenler yola girenler ve yoldan çıkanlar?=
Burada ne oluyor dile bir dinliyor musunuz? Ona göre önlem alıp, yaşayıp yaşatıyor ilgili yerlere müracaatla hakkınızı istiyor musunuz? Biz arz ediyoruz siz talep ediyor musunuz ?

İnsan hakları örgütleri ve insan haklarını vermekle yetkili yöneticilerin kapılarını aşındırıyor onları bıktırıyor musunuz? Yoksa “eski tas eski hamam, böyle gelmiş böyle gider!” deyip zulme rıza statükoya, durağanlığa, vahşi ve yahşi bürokrasiye devam mı diyorsunuz?
Haklarınızı talep adına ilk müracaattan sonra bıkıp kaderinize mi küsüyorsunuz, haşa kadere küsmek Allaha küsmektir Allahın rahmetinden ümit kesmektir küsme aşındır kapıları?

Ey Halkım bir hareketin yok mu bitki mi kesildin, üzerine ölü toprağı mı esildi! Toprak mı oldun toprak…
Ey Halkım bir hareketin, bir cemiyetin var mı? yoksa sadece kendinle, ailenle mi savaştasın? Yok Yoksa boş arzularınla mı oynaştasın?

Geliniz bir olalım İslam kardeşliğinin, insan kardeşliğinin varalım farkına… Etrafımızdaki zincirleri kıralım çomak sokalım zulmün çarkına ,nedir bu zincirler ve çarklar?

En basit giyinme-örtünme gibi özgürlükleri çaktırmadan gelinen alınan bir nesil!Adeta sen ey insanoğlu bu kadar bilgiye rağmen sen nerede ne zaman nasıl giyinmeyi bilemezsin !, gel ben sana nasıl giyineceğini öğreteyim denilen, zorlanılan bir nesil!

Televizyonlarından, çizgi filmlerden, oyuncaklardan, internet ve bilgisayar oyunlarından ona şuna buna kadar kültürel bombardımanlarla kendi örf-adet benlik ve kimliğinden yo zorla ya da kendi vasıtasıyla gönüllü uzaklaştırılan bir nesil!

Nereye gidiyoruz halkım!?, Bu cadde çıkmaz sokak dur biraz düşün bir arkana bir çevrene bak!

Hani ümmeti muhammettik, hani zürriyetimiz İbrahim aleyhi selam milletimiz İslam milletiydi, hani müslümandık elhamdülillah… hani hani hani nedir bu pür melalimiz leş mi kesildik

Yakından uzağa Komşumuz Irakt’a, Filistin’de, Yunustan da, Bulgaristan da 1400 yıldır elimizde kalan Kudüste, Bağdat’ta, Doğu Türkistan Afganistan kardeşlerimiz, viranda fizanda bulunan kardeşlerin senin kardeşlerin değil mi? Hiç mi evrensel kimliğin yok ? hep bana hep bana, Rabbena mısın, yoksa bana Rabb lazım değil hep paraaa lazım diyenlerden misin?

Ey dünyayı köleleştirip kendini Ortadoğu ve dünyanın kralı ilan etmek isteyen Siyonist fanatik Yahudi İsrail ve işbirlikçileri adına layık olmayan Hüsnü Mübarek !!, bir yabancı kadar insaflı ol! Londra’dan başlayıp Gazze’de son bulacak bu kutlu yolculuğa engel olma! Bir gayr-i Müslim kadar müslim ol! Teslim ol milleti İslama.
Ve ey gönderdiği para yardımı, sus paylarıyla zayıf ülkeleri sözde destekleyip köleleştiren Amerika ve O’nun Yandaşları şu nu iyi bilin ki
” Likülli nebein müstakarrr ve sevfe teğlemuuun (Enam, 6/67)
“Her haberin bir kararlaştırılmış bir zamanı vardır! İlerde bileceksiniz”

Ey Zalimler o ürettiğiniz o nükleer bombalar yetiştirdiğiniz o zombiler ve robotlar ürettiğiniz o komplolar ve suikastlar ve faili meçhuller kısaca tüm hukuksuzluklar size bela olarak geri dönecektir bir bumerang gibi dönüp sizi vuracaktır. Kendi pisliğinizde boğulacaksınız!.

O zaman bileceksiniz o kararlaştırılmış haberin ne olduğunu ama iş işten geçecektir.O haber sizi içten içe derinden derine yakacak, neslinizi silip bitirecektir.

-Gelin! Bir dakika insaf edin düşünün!

-Erkekliğiniz kadınlığınız yiğitliğiniz azıcık bir insanlığınız varsa eğer yere inmiş bir insi şeytan değilseniz varsa Kahramanlığınızı ateş bombaları atarak değil barış çiçekleri atarak gösteriniz. Bu yerin zenginlikleri size de bize de yeter… gelin insanlığı nasıl doyuralım ın projelerini nasıl mutlu edelimin projelerini hazırlayalım
-Ama Boşşşşş::: zalim zulmünü, adil adlini gösterir Zalimden merhamet beklenmez

-O kararlaştırılmış gün ve zaman gelecek ve bileceksiniz , ve göreceksiniz, kaçın kurası olduğumuzu, yacaksınız neyin turrası olduğumuzu…

Ey Kocaeli Halkım! Biliniz ve bildiriniz ki buradan yetkili olanlara duyurunuz ki yerel-ulusal-evrensel Mahalli-milli-alemşümul adı her neyse kimin bir emeli, davası, ideali, ülküsü, ütopyası varsa yakın orta uzak hedefleriniz yoksa bu hedeflere göre hayatınızı planlamıyor ve ona hareket etmiyorsanız elim bir azap sizi yakacaktır. Bu ateş aşağıdan yakarıdan sağdan soldan geliyor hedefteki ülke Türkiye.

Ey halkım ey vatanım gelinim çocuğumun annesi seni evinin bahçesinden sarmalıyorlar bahçe duvarları yıkıldı-yıkılıyor.., çanak antenleriyle harim-i pakin gönül dünyan işgal edildi… daha ne uyuyorsun böğrüne bıçak sokulmasını mı bekliyorsun…

Evet yakın, orta ve uzun vadede haklarımızı talep için bir mum yakmıyorsak küçük adımlar atmıyorsak ne gibi…

Giyinme ve örtünmeden eğitime bir takım basit haklarımızı alamazsak oradan onurlu bir hayat hakkına kadar, en basit insan haklarına kadar haklarımızı koruyamayacağız. Tarih tekerrürden ibarettir yüzyılda bir değişiklikler olur tarihte dün yaşadığımızı Allah korusun tekrar yaşayacağız… su uyur düşman uyumaz…

Bunun birinci çaresi şuurlanma ve bilinçlenmekten geçer neye göre kime göre tabiî ki en en öz varlığın bir milleti millet yapan din dil tarih birlikte yaşama arzusu inanç birliği gibi manevi değerlere göre.. falan falan izimlere göre değil Ey İzmitli ismindeki izmin ne olduğunu bil .Bu toprak materyalizmin beşiği eski Yunan ve Roma’nındı. Hala birilerinin iştahlarını kabartıyor, hala onların gizli ajandalığında.. Sakarya meydan savaşında Servetiye cephesinden Anadoluya giremeyen yunan-ingiliz ve destekçisi emperyalist güçler yeniden girmeye deneyecekler.. kültürel olarak soğuk savaş olarak girdiler sıcak savaş olarak da girecekler.Benliğni düşmanına şeklen ve nefsen benzeyerek kaybetme.. ruhunu esir etme küffara… Allah rızası için sat Allaha..

Eğer şuurlaşmazsak halkım yakın orta vadede eğitimde katsayı meselesi, başörtüsü üniversitede mi serbest olsun ?,memuriyette mi?, yoksa ilk öğretim ve lisede mi ?.Eğitim karma mı olsun ?,karışık mı ?, özel mi olsun?, devletin mi ?.Paralı mı olsun ?, parasız mı ?,laik mi olsun, çağdaş mı ?,Sünni mi olsun alevi mi ?,din dersi okutulsun mu ?,okutulmasını mı?, seçmeli mi olsun?, yoksa mecbur mu? Okullar da ibadet olsun mu?, olmasın mı? gibi tüm ayrıntılar çözülmeyecek biz bunları tartışırken enerjimizi kendi içimizde tüketirken, atı alan Üsküdarı değil İzmiti bile ezip geçecek Sakarya’yı Ankara’yı kısaca tüm vatanı kuşatacaktır zaten fikren kuşattı da kısmen bütün olarak kuşatmadan uyan bilgi sahibi ol bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamazsın! Tüm bunları olmadan vatandaş olamazsın… Kalabalık olursun kalabalık kalabalığın ruhu yoktur diyor bir filozof…

· Tekrar evet şuurlaşmazsak halkım onurlu bir hayat ve memat ve iktisat meselesi
· Yeterli beslenme, bilgilenme madde mana ve ruh arasında dengelenme meselesi
· Uluslar arası Siyonist tröstlerin bizim için ürettiği kimyasını tam bilemediğimiz ilaç ve sağlık meselesi
· Bakkaldan, çakaldan alıp yediğimiz boyalı-moyalı, cicili-bicili, yiyecekler kansorejen, zararlı-haram karışımı hastalık yapıcı yiyecek ve içecek ve aşılar… daha bilmem ne koku ve takılar..
· Kısaca bedenimizi ve ruhumuzu esir almaya çalışan problemler ve bunların yapıcıları asla azalmayacak-artacaktır.

Eğer ey halkım uzun vadede amaç ve eylem palın edinip ailede işte aşta, sokakta kahvehanede ibadet yerinde okulda, kışlada kısaca her tarafta bir günlüğümüz-yıllığımız yoksa içte ve dışta eğitim meselesi Filistin meselesi, şu meselesi bu meselesi asla çözülmeyecek kördüğüm olacaktır. Haklar talep edilmezse Hukuk üstün altın olacaktır. Üst kim dir üst halktır halkı. Asıl sizsiniz siz vekil bürokrattır bürokrat. Hizmet dilen sizsiniz hizmet edecek odur ordu camidir camii okuldur okul. Her hakkı yerine teslim edin herkese haddini bildirin. Bildirin ki herkes sınırını bilsin sınarlarımızdaki sancılar dinsin…

Dışa doğru söyleyecek olursak ey göstermelik izinlerle ve yardımlarla Filistin meselesini baştan beri akamete uğratan mısır yönetimi Londra dan başlayan bu hareket Filistin-Gazze kuşatmasını yarmak içindir. Yere doğru 21 metre kazılarak yapılmaya başlanan müslümanın müslümanı duvarla tarassut altına alıp ölüme mahkûm etmesine yol açan mısırdan ihtiyacını tüneller vasıtasıyla sağlayan Filistin halkına yardım içindir. Kısaca dünyada Berlin’de şurada burada duvarlar yıkılırken müslümanın müslümana duvar yapıp onu ölüme mahkum etmesini kınamak için bu gün burada bulunuyoruz. İsrail’den önce sana sesleniyoruz ey Müslüman olduğunu söyleyen mısır yönetimi ve halkı… bu göstermelik atraksiyonları durdur. Zalimin üç beş kuruşluk yardımına kanma…!

Eyyy firavun misüllü refah süren Ortadoğu’nun zenginliklerini Müslümanlara değil! Batılı-Doğulu Sömürgecilere kaptıran ve kendi kendilerini sömüren Arap Yöneticileri Asla Düzelmeyecek misiniz? Ne zaman atacaksınız zulmü topraklarınızdan!?.

Peygamberimizin sallahau aleyhi vesellem gibi diyorum ” bir elime ayı bir elime güneşi verseler yine de bu davamdan dönmem” de özgürlük ve haklarını elde etme mücadelesinden dönme bıkma, hakkını alıncaya kadar, miting ve eylemlerle hakkını ara.Böylece senin o hakkını çiğneyen görmemezlikten gelen vermeyen yöneticiler sana cevap vermekten bıkacak, insafa gelip senin özgürlüğünü geri verecektir. Böylece kamu idaresi masaları dilekçe ile dolacak sonuçta o bizden olan yöneticiler ki zaten yarımız gayrımız yok korkumuz var- insafa gelecek ve diyecekler ki ” demek ki halkım istiyor ben de yapıyorum”
Bil ki ey halkım sen istemezsen hakkın geri verilmeyecektir. Sen kendini değiştirmezsen Allah senin hakkındaki hükmünü değiştirmeyecektir , dinlediğiniz için teşekkür ediyorum….

KOCAELİ İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU ADINA
ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ ÜYESİ
ABDÜLMECİD KARASALAN

 

Bir cevap yazın