Konya: Ne kozmik oda, ne kozmik NATO!

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 121. başörtüsüne özgürlük eyleminde “Bir ülkenin, karanlık geçmişi, kozmik oda belgeleriyle aydınlatılamıyorsa bu ülkede yapılacak, yapılması gereken çok şey var demektir.” derken, Türkiye’nin halen bir NATO ülkesi olduğunun altını çizdi.

Basın açıklamasının tam metni

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

Allah iman edenlerin dostudur. onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin dostu ise tağuttur. Onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. Onlar cehennemin arkadaşlarıdır. Orada ebediyyen kalacaklardır.(Bakara 257. Ayet)

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Kozmik bir dünyada yaşıyoruz. Evrene ve insana ait sırlarla dolu bir dünyada… Ülkemizin karanlık kutusu olarak nitelendirilen, sosyal ve siyasal olaylara ait, nice sırların depolandığı gizli bilgi ve belgelerin istiflendiği kozmik oda adlı askeri bir bölüme, sivil yargı elemanlarınca girildi. Gladyo’nun ülkemizdeki yansıması olarak nitelendirilen askeriyedeki yapılanmaların deşifre edilmesi açısından önemli bir olaydır. Kaç tane kozmik oda var? Kaç tane gizli yapılanma var? Bugün bilinen, buzdağının ne kadarı? Yoksa sadece görmemiz gerekenlere mi müsaade ediyorlar? Gördüklerimiz, görmemiz gerenlerin yüzde kaçına karşılık gelmekte?

Bir ülkenin, karanlık geçmişi, kozmik oda belgeleriyle aydınlatılamıyorsa bu ülkede yapılacak, yapılması gereken çok şey var demektir. Ülkenin geçmişi, toplumun hafızasıdır. Hafızası gizli odalarda, bilinmeyen merkezlerde istiflenmiş bir toplumun geleceğini şekillendirme özgürlüğünden bahsetmek mümkün değildir. Özel harekât birimleri, özel yönetim şekillerini doğurur. Bu harekât birimlerinin, ana merkezi neresidir? Bu birimlerin, bağlı olduğu ilk merkez nerededir?

‘’Ergenekon, Özel harekât dairesi, kozmik oda” pek çok şey konuşuluyor. Bu konuşmaların neredeyse tamamı iç siyasete, gündelik siyasete dönük yapılıyor. Bir NATO yapılanması olan, Gladyo’nun NATO ile irtibatlandırılmadan konuşulması, ne garip bir durumdur. Darbeler sorgulanmalı, darbeciler yargılanmalı, Evet! Bunlar yapılmalı. Fakat NATO’dan hiçbir şekilde söz edilmemeli mi? Uğrunda savaşlara katıldığımız, işgal projelerinde yer aldığımız NATO, La yüs’el sorgulanamaz bir durumda mı olmalıdır? Amerikan işgallerinin ve batılı emperyalistlerin en güçlü dayanak noktası olan NATO, bugün dünyanın değişik yerlerinde yaşanılan dramın da ana müsebbibi iken, Türkiye’de NATO’yu konuşmamak, meselenin etrafından dolanmak anlamına gelmektedir.

Türkiye – NATO ilişkileri NATO’nun Türkiye’deki ilişkileri darbelerle ve darbecilerle olan ilişkileri gün yüzüne çıkarılmadan, NATO’nun Türkiye’nin yönü, istikameti ve anlayışındaki baskın gücü giderilmeden ülkemizde özgür karar mekanizmalarının ve özgürce sonuçlar elde etmenin imkânı olmayacaktır. NATO, dünyanın özel harekât birimidir. Mevcut sorunlarının evrensel ölçekte kaynağını oluşturmaktadır.

NATO’nun gayr-ı meşru çocuğu İsrail’in vahşeti devam etmekte, Gazze halkının yok edilmesi projesi uygulanmaktadır. Yıldönümlerini yaşadığımız, dökme kurşun adlı vahşi operasyonları, bu eli kanlı çete’nin dünya için ne büyük bir tehlike olduğunu geçen yıl, bütün boyutlarıyla ortaya koymuştu. Gazze’nin ve Filistin’in özgürlük çabalarına engel olan, başta mısır olmak üzere, tüm işbirlikçi yapılanmaların da NATO ile ilişkileri aşikâr bir gerçektir.

Filistin’e özgürlük konvoyu, mel’un ambargoyu kırmak için yola çıkmışken ortaya çıkarılan tüm engellemeler, ambargoyu ne kadar uzatırsa o boyutta mel’undur. Özgürlük yolcularını tekrar tebrik eder, mücadelelerinin zaferle sonuçlanacağına olan ümidimizi bir kez daha belirtiriz…

İslam ümmetini, emperyalist güçlere karşı teyakkuzda olmaya, kendi kurtuluşları için, emperyalizmin silahlı yapılanması olan NATO’dan ve NATO ile işbirliği içerisinde olan liderlerden uzak durmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki: İşbirlikçilerin ve karanlık oyunlarda gölgesi bulunanların özgürlüğe olan katkıları da şaibeli olacaktır.

Ergenekonların, kozmik odaların, işgallerin ve ambargoların olmadığı bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 122. hafta da aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

Bir cevap yazın