Mazlumder, Nuray Canan Bezirgan’a ve Enver Aydemir’e yapılanları kınadı

MAZLUMDER İnsan Hakları Örgütü Kocaeli Şubesi son zamanlarda yaşanan işkence ve kötü muamele ile ilgili olarak, 2 Ocak 2009 günü saat 13.30’da Kocaeli Şube binasında basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması yönetim kurulu adına, yönetim kurulu üyesi Sezer Çorman tarafından yapıldı. Açıklamanın tam metni aşağıda sunulmuştur.

BU ÜLKEDE HALA İŞKENCE VAR

Yıllardır bizimle birlikte bu meydanlarda mücadeleye ivme katan değerli kardeşlerimiz, direnişe omuz veren gönüldaşlarımız. İnsan onur ve haysiyetinin çiğnendiği, insan hak ve özgürlüklerinin ayaklar altına alındığı bir haftayı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz yıllarda dini gerekçelerle askerliğe gitmeyi reddeden Enver Aydemir askeri mahkemeler tarafından yargılanıp birliğine teslim olması koşulu ile serbest bırakılmış idi. Kocaeli’de yaşayan Enver Aydemir’in başvurusu üzerine o dönem MAZLUMDER Kocaeli Şubesi bir destek kampanyası başlatmıştı. MAZLUMDER’in vicdani ret olarak gördüğü bu vakanın “Türkiye Hukuk Sistemi”nde bir zemin bulamaması nedeniyle tekrar yaşanıldığını görmekteyiz.

Geçtiğimiz günlerde Aydemir tekrar göz altına alınmış ve avukatının beyanına göre, işkence anlamına gelebilecek derecede şiddete tabi tutulmuştur. Her ne gerekçe ile olursa olsun, emir komuta zincirine girmemek, silah tutmaya karşı çıkmak, inancı veya ideolojisinden dolayı askere gitmek istemeyen bireyler için ret hakkı bir temel insani haktır. Bu hakkın varlığını kabul etmeyen, görmezden gelen ve “ret” hakkını kullanmak isteyen bireylere işkence sayılabilecek düzeyde kötü muamele uygulayanların varlığı insan hakları alanında ilerleme çabası içindeki bir ülke için kabul edilemezdir.

Demokratik hakların kullanımı açısından kuvvetli bir açılımın hayata geçirilmeye, bu cümleden olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarının sosyal hayattaki yerlerinin sağlamlaştırılmaya, bu kuruluşların ve yöneticilerinin itibarlarının yükseltilmeye çalışıldığı bir dönemde bizleri endişeye sevk eden bir vakaya şahit olduk. İMKAN-DER Başkanı Canan Bezirgan ve eşi Ömer Bezirgan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne, basına yansıdığı kadarıyla, son derece olumsuz şartlarda tutulan bir Çeçen aile hakkında bilgi almak, bu aile için maddi, manevi ve hukuki yardım sağlamanın yollarını aramak/tespit etmek amacıyla gittikleri bir sırada şiddete ve kötü muameleye maruz kalmışlardır. Görgü tanıkları Nuray Canan Bezirgan’ın polis memurları tarafından başından tutulup yere atıldığını ve akabinde yerde sürüklendiğini; başından yaralanan Bezirgan’ın travma geçirdiğini anlatmışlardır. Nuray Canan Bezirgan’ın eşi Ömer Bezirgan’ın ise bir odaya kapatıldığı, birkaç polis memuru tarafından yere yatırılarak ellerinin arkadan burkulduğu yumruklanarak dövüldüğü nakledilmiştir.

Bezirgan ailesine şiddet ve pek fena muamele uygulayan polis memurları hakkındaki şikayetten vazgeçmelerini sağlamak amacıyla aileye yönelik olarak tehdit ve yıldırma içerikli bir dil kullanan yetkililerin Bezirgan ailesini uzun süre göz altında tuttuğu kaydedilmiştir. İMKAN-DER’in yılın “Sivil Toplum Kuruluşu” seçildiği bir sırada yöneticilerinin bu muameleye tabi tutulmaları, Hükümet’in olanlar karşısında vurdumduymaz tavrı dikkatlerden kaçmamış ve duyarlı halkımız bunu hukuka aykırı davranışlar/zulüm hanesine kaydetmiştir. Siyasi çıkar hesaplarının insan onur ve hayatından kıymetli tutulduğu bir ülkede hak ve hukuk adına bir gelişmeden bahsetmek abesle iştigaldir. Bu sebeple biz, hükümeti, şiddete yönelen memurlar hakkında yaptırım uygulamaya davet ediyoruz.

Tüm zalimleri ve zalimlikleri ilan etmek ve kınamak amacıyla geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz.

MAZLUMDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
SEZER ÇORMAN

Bir cevap yazın