Konya: Emperyalizm karşısında her zaman direnişi görecektir

Konya’da 122. haftasına giren özgürlük sevdalılarının basın açıklamaları bu hafta da Kayalıpark’da yapıldı. Konya İnanç Özgürlükleri Platformu adına açıklamayı platform üyesi Ali ERÖZ yaptı.

Basın açıklamasının tam metni:

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek isterler. Kafirle istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
(Saff suresi 7. Ayet)

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Dünyayı parselleyenler, işgali, sömürüyü devlet poliştikası ve varlık sebebi sayanlar, kendi iktidarlarının, kendi güç alanlarının devamı için yeni av sahaları aramaktalar. Dünyayı bir av alanı, diğer insanları av, kendilerini de avcı görenler, gözlerini Yemen’e dikmektedirler. Yemen üzerinden, ortadoğu sömürüsünü sağlama alacaklar, İran’ı sıkıştıracaklar ve Afrika’ya yerleşmek için, yeni yollar üretecekler. Dökülen yine müslüman kanı olacak, işgal edilen yine müslümanların toprakları… Afganistan’da, Irak’ta, Somali’de, oynanan oyunlar, şimdi Yemen üzerinden oynanmakta.

Senaryo hazırlanmış, kurgular belirlenmiş, yönetmen ve set, herşey hazır hale getirilmiş. Oyun sahneye konulacak, seyircilerin rahatı ve zihin konforu için de şartlar olgunlaştırılacak. Yine bir uçak kaçırma, ve uçağı yolcularıyla beraber havaya uçurma haberleri gırla gitmekte. Amerika, yine terör senaryoları yazmakta ve kendisini korunmaya muhtaç birisi gibi göstermekte. Klasik cow-boy numarası çekmekte dünyaya.

Vücuttaki çinko eksikliğinden dolayı toprak yeme, yedikçe de toprak yeme hastalığına tutulmaya pika adı verilir. Bu hastalık, tedavi ararken, hastalığı da arttırmak şeklinde tezahür eder. Bir tür siyasal pikadır Amerika’nın tutulduğu hastalık. Kendi emperyalist arzularını gidermek için işgaller yapıyor, sonra işgallerin sonucunda direnişle karşılaşınca, direnişi gidermek için işgaller yapıyor. İşgaller-direniş, direniş-işgaller… Amerikan emperyalizminin siyasal pikasını arttırmaktadır. Yediği her toprak hastalığını arttırmakta, hastalığı artııkça da işgal arzusu çoğalmaktadır. Bu hastalık iç dokuyu bozmakta ağır ağır ölüme götürmektedir. Yeni işgaller Amerikan emperyalizminin siyasal ölümünün yakınlaştığını göstermektedir.

Emperyalizm herzaman karşısında bir direniş görecektir. Suskun toplulukların ses vermesiyle karşılaşacaktır. Evlerinde sakin sakin oturan insanları, direnişin safına zorlayacaktır. Sade vatandaşları, direnişçiler kılacaktır. Talibanları, El Kaideleri, Eşşebapları, Hizbullahları, emperyalizm varlomaya zorlamıştır. Ve her gittiği yerde, bunlardan yenileriyle karşılaşacaktır. Amerika Yemen’de bilmelidirki, çiçeklerle karşılanmayacaktır. ‘’Burası Huş’tur / Yolu yokuştur / Giden gelmiyor / Acep ne iştir. Adı Yemendir / Gülü çemendir / Giden gelmiyor / Acep nedendir?” türküsünü Amerikan halkı ezberlemelidir.

Bir bataklığa saplanmaktır işgal. Ve her zaman büyük zayiatlar vermeyi göze almaktır. Bir Humam Halil El-Belavi çıkar karşısına… Ve bedeniyle sarsar CIA’in putlaştırılmış gücünü. Dokunulmaz, yenilmez zannedilen, öylece tezgahlanan bir efsaneyi yok eder. El-Zeydi’nin ffırlattığı ayakkabıyla saltanatını yıktığı gibi Bush’un…

Yenilmez ordular yoktur. Yoktur yıkılmaz kaleler. İşgaller ebediyyen davam etmez. Ambargolar sürekli olmaz. Bir boykot kırıcı, bir ambargo delici çıkıverir ortalık yere… İngiliz parlementer George Galloway’in öncülüğünde başlatılan, Türkiye’den İHH’nın organize ettiği Filistin’e Yolaçık konvoyu büyük bir zaferle gazzeye girmiş, mel’un ambargoyu delmiştir. İnsanlık izzet ve onurunun yüceltildiği bu eylem, katılanların değerini yükseltmekle birlikte, insanlığın da haysiyetini kurtarmıştır. Fitneyi, nifakı, Firavunluğu deşifre etmiş ve direnişin zaferler getireceğini birkez daha ortaya koymuştur. Bu yolculuk insanlık vicdanının uyanışıdır. Yenilerinin organize edilmesiyle Mel’un ambargonun sona erdirilmesinde büyük bir katkı sağlayacaktır. Yola çıkışları bir umut, dönüşleri bir zafer olanların yeni zaferlerin başlangıcı olacakları unutulmamalıdır.

Ülkemizde, ismi başörtüsü direnişleriyle anılan, onyıllar süren direnişin bir parçası olan, son yıllarda çeçen mültecilere verdiği destekle gündeme gelen İMKAN-DER genel başkanı Nuray Canan Bezirgan ve eşi Ömer Bezirgan’ın yabancılar şubesi memurlarınca darp edilmesi, Mazlumların yanında oldukları için cezalandırılmaya çalışılması, özgürlük sevdalılarının yüreğine acı katmıştır. Direnişlerinin zafere giden yolun üzerinde olduğunu belirtir, onurlu mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu ifade ederiz. Suçlular bir an önce yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır.

Başörtüsü özgürlük mücadelesinin küçük sembolü, mücadelesiyle büyüyen Ece Nur’a da kıyamında desteğimizi tekrar ifade eder zaferlerin direnişle geleceğini müjdeleriz.

Bugün mısır’dan gelen son haberlere göre Türkiye’ye dönmek üzere olan Filistin’e yolaçık konvoyu gönüllülerinden, ikisi Türkiye vatandaşı 6 gönüllünün pasaportlarına el konulması suretiyle, mısırda gözaltında tutulmak istenmesi sebebiyle Mısır havaalanında bir eylem başlatılmıştır. Bu kardeşlerimiz de gözaltına alınan kardeşlerimiz bırakılmadan ülkelerine dönmeyeceklerini ilan etmişlerdir. Firavun Mısır hükümetini bu davranışından dolayı Şiddetle tel’in ediyoruz. Kardeşlerimizin bir an önce özgür bırakılarak ülkelerine dönmelerini temenni ediyoruz.

Son olarak özgürlük konvoyuna katılan kardeşlerimiz için bir karşılama merasimi düzenlenecektir. Fakat Mısır’ın bu baskıcı ve zalim tutumuna karşı gösterdikleri direnişten dolayı dönüş gün ve saatleri net belli olmadığı için basınımıza ve halkımıza program hakkında bir bilgi verilememektedir. Kardeşlerimizin direnişini tebrik ederiz. Dönüş saatleri belli olunca halkımıza ve medyaya bu konuda bilgi verileceğini bildiririz. Halkımızın karşılama hususunda göstereceği hassasiyetlerden dolayı şimdiden teşekkür ederiz.

İşgallerin, baskıların, zulümlerin olmadığı; tüm emeğin iyilik ve güzellik için olduğu, adil ve izzetli bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 123. Haftada direnişimizin kalbi Kayalıpark’ta saat 12:30’da
buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

Bir cevap yazın