Kütahya (17): Ticari zihniyetle belediyecilik olmaz!

MAZLUMDER KÜTAHYA ŞUBESİNİN 17 HAFTA ÖNCE DİĞER İLLERLE EŞ ZAMANLI OLARAK BAŞLATTIĞI BAŞÖRTÜSÜ EYLEMLERİNDE BU HAFTA TÜKETİCİLER BİRLİĞİ KÜTAHYA ŞUBESİ ALİ İHSAN NAZLI KÜTAHYA BEKLEDİYESİ İLE İLGİLİ BİR ELEŞTİRİSİNİ EYLEM ALANINDA BASIN VE KAMU OYU İLE PAYLAŞTI.

Kütahya Belediyesi, Meclis Kararı ile su abonelerinden aylık 4 TL tahsil etmektedir. Oysa, Anayasa’nın 73. maddesinde “Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükmü yer almaktadır.

Katı atıkların toplanması ile ilgili olarak Çevre Temizlik Vergisi halen uygulanmakta olup konutlardan su faturaları ile birlikte tahsil edilmektedir.

Mali kriz döneminde tüketiciler temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, kamu idaresinin ülke gerçeklerini görmezden gelerek, yeni yükümlülüklerle tüketicinin krizini arttırıcı uygulamaları asla kabul edilemez. Yaşanan krizle baş başa bırakılan, bu krizle mücadele etmeye çalışan tüketici, bir de belediye meclisinin keyfi ödeme kalemlerini yüklenebilecek durumda değildir.

Kütahya’da 81.500 su abonesi olup, aylık 4 TL katı atık bedeli alınması ile belediye aylık 326 bin TL gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu kararla Kütahya tüketicisinin geçim sıkıntılarının üzerine keyfi kararla yıllık 3.912.000 TL eklenmiştir.

Abonelerden 4 TL alınmasına yönelik uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Aksi takdirde Tüketiciler Birliği Anayasa’ya aykırı olan uygulamayı idari yargıya taşıyacaktır. Merkezi ve yerel yönetimlerin yanlış karar ve uygulamalarının İdari Yargıya taşınabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır.

Ali İhsan Nazlı
Kütahya Şube Başkanı

Bir cevap yazın