Antalya: Katsayı ayrımcılıktır, bölücülüktür, zulümdür!

Antalya Kışlahan Otel önünde “Meslek Liseleri Okul Aile Birlikleri Platformu” tarafından basın açıklaması yapıldı.Basın açıklamasını Platform sözcüsü Mustafa Ece yaptı.A ntalya ve ilçeleriniden gelen okul aile birliği temsilcileri Danıştayın katsayı konusundaki tavrını prortesto etti.Sloganlar eşliğinde yapılan protesto ve basın açıklamsı sonrası topluluk dağıldı.

Basın Metni

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimi anne babadan çok devletin yerine getirmesi gereken temel görevlerin başında gelmektedir. Her ferdin bilimsel, kaliteli eğitim alması en temel haklarından biridir. Ancak son yıllarda eğitim alanı bir yapboz tahtasına çevrildi. Üniversiteye giriş sınavlarında meslek lisesi öğrencilerine katsayı haksızlığı yapılarak anayasadaki eşitlik ve adalet ilkesi ayaklar altına alınıyor. Biz meslek lisesi okul aile birliği temsilcileri olarak çocuklarımıza dönük ayrımcı ve bölücü uygulamaların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz.

Meslek lisesini Türkiye’nin meselesi olarak görmek sözde olmamalı. Zaten okullarımız bina, sınıf ve ders araçları donanımı açısından da yetersizdir. Meslek liselerinde ikili öğretime geçilmesinin yarattığı sorunlar ortada durmaktadır. En büyük yatırım çocuklarımıza yapılan yatırım olduğu için çocuklarımıza yatırım yapılacaksa mevcut uygulamalar biran önce gözden geçirilmeli ve her türlü haksızlık, eşitsizlik ve adaletsizlik gecikmeksizin ortadan kaldırılmalıdır. Ülkemizi emanet edeceğimiz gençlerin yarınlarını bugünden hazırlamak için devlet yetkililerini göreve davet ediyoruz. Eğitimde haksızlığa, adaletsizliğe ve eşitsizliğe son verilmesi için biz okul aile birlikleri olarak vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Başta milli eğitim yöneticileri bu talebimizi yetkililere iletmelidirler. Siyasi parti yöneticileri vatandaşın bu talebini meclis gündemine taşımalı ve bir an önce çözülmesi için girişimlerde bulunmaya çağırıyoruz.

Bu son kararla en çok zarar görecek kesimin başında yüz binlerce meslek liseli öğrenci geliyor. Türkiye’de sosyal bir trajedi haline gelen işsizliğin temel sebebinin kalifiye eleman eksikliği olduğunu dile getiren iş çevreleri, Almanya Fransa İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde problemin sektörel uzmanlaşma ile çözüldüğüne dikkat çekiyorlar. Öyle ki Avrupa da lise mezunlarının%75 ni meslek liseliler oluşturuyor. Bu ülkelerin ekonomik gelişmesinin altında da bu çözümün yattığı vurgulanıyor. Türkiye’de ise durum bunun tam tersi. Üniversite umudu da elinden alınacağı için meslek liselerini değil de düz liseleri tercih eden milyonlarca genç hiçbir meslek edinmeden işsizler ordusuna katılıyor.

Mevcut uygulamada meslek lisesi öğrencilerine siz 4 yıllık yüksek öğretim programlarını seçmeyin deniyor. İnsanların eğitim özgürlüğünün olması gerekiyor. Herkes kedisini bir öğrencinin yerine koysun. Genç 14-15 yaşlarında ilgi, istek ve yeteneklerini ve kendini tanıyamıyor. Ancak ailelerinin ekonomik durumundan dolayı kısa yoldan meslek sahibi olması düşüncesi ile bu meslek liselerine gönderiliyor. Ailelerin yönlendirmeleriyle o meslek liselerine giden çocukların belli bir yaşa geldiği zaman tercihi değişebilir. Ancak o çocuğa istediği bölümde okuma hakkı vermediğiniz takdirde, bu defa aile ile çocuk karşı karşıya geliyor. Genç istemediği halde okuduğu o meslek dalında hayat biçimini zorla belirlemiş oluyor. Çocuklarımızın gittikleri okulun türü ne olursa olsun, bunların hepsi bizim çocuklarımız. Mutlu olacakları gelecekleri sunmak ve bu çocukları kazanmak bizim görevimiz.
Meslek liseleri öğrencileri kendi branşları dışında herhangi bir bölümü seçtiklerinde orta öğretim başarı puanı o kadar düşürülüyor ki, bu öğrencilerin üniversiteyi kazanma şansı kalmıyor. Türkiye’nin okul türlerinin %35 ini meslek liseleri oluşturuyor. Bunu sadece %4 ü imam hatip liseleri. Bu tür liselerde okuyan gençler sınavlarda sorulan kültür derslerini yeterince görmedikleri için başarılı olamıyorlar. Meslek liseli öğrencilerinin çektikleri katsayı zorlukları 2010 üniversite sınav uygulamasında giderilmelidir. Kısacası iş işten geçmeden bu gençlere yardımcı olmalıyız. Hiç kimse meslek lisesi gerçeğini göz ardı edemez.

Devlet eliyle kutulan bazı okulların ve bu okullara öğrenci gönderen velilerin sanki düşman olarak görülmesi toplumsal barış açısından da ciddi bir tehlikedir. Bu haksız uygulama sınava girecek olanların kişiliğinde dejenerasyona ve ruhsal yapısında çöküntüye yol açacağından, gelecek beklentileri tahrip edilmiş küskünler ordusu yaratacaktır.

Tüm gelişmiş ülkelerde Mesleki ve teknik eğitimin özendirilmekte, eğitim kalitesi arttırılmakta, ülkenin istihdam politikasına, ekonomik, sosyal ve kültürel beklentilerine göre bu okullardaki eğitim desteklenmekte iken, Ülkemizde meslek liselerinin durumu adeta yaz-boz tahtasına dönmüştür. Yıllarca hukuk adına alınan siyasi ve ideolojik kararlarla gençlerimizin geleceği karartılmakta, vasıfsız ve niteliksiz fertler yetiştirilerek toplumun temel dinamiklerinin önüne engeller çıkarılmaktadır

Aslında bu katsayı zulmü meslek lisesi ve normal lise diye ayırt etmeksizin, tüm Anadolu insanını vurmakta ve hayatlarının ilkbaharında karamsar bir toplum oluşturmaktadır. Bu katsayı problemi Türkiye’nin problemidir. Bütün Meslek Lisesi Okul Aile Birliklerinin Türkiye çapında her ilde bir Platform kurarak, ortak tepkilerini dile getirmek suretiyle; katsayı problemini aşmak için uğraşan yetkililerden çözüm istiyoruz.

Antalya’nın duyarlı insanları;

Yüz binlerce öğrencinin emeğine, geleceğine duyarlı olalım. Katsayı zulmüne sessiz kalmayın, tepkimizi bir kez değil sürekli gösterelim. Bütün siyasi partilerin siyasi endişelerini bir kenara bırakarak Türkiye’nin geleceği olan gençliğin istikbali için hep birlikte yasal düzenleme yapmak zorunda olduklarını hatırlatırız

Antalya’nın çeşitli ilçelerinden gelip burada seslerini duyuran: Antalya ve ilçeleri meslek liseleri okul aile birlikleri temsilcileri, gönül vermiş olan tüm sivil toplum temsilcilerine ve halkımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm bu insanların tek bir isteği var. Eğitimde adalet ve eşitlik!

Allaha emanet olunuz.

Meslek Liseleri Okul Aile Birlikleri Platformu

Bir cevap yazın