Kocaeli (253) Hakimiyet yoksa yargıçlar cuntasının mı?

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri 253. hafta basın açıklaması İzmit özgürlük parkında 20 şubat 2010 Cumartesi günü saat 12.30 da yapıldı. Platform adına platform bileşenlerinden MAZLUMDER Kocaeli Şubesi üyesi Sezer Çorman basın açıklamasını okudu.

BASIN AÇIKLAMASI:

Değerli Basın mensupları,Ülkemiz, kurucu ideolojinin gereksiz korkuları ile uygulamaya soktuğu yeni bir yargı darbesiyle karşı karşıya. Yüksek yargı, iktidarla hesaplaşmanın yeni mecrası olarak bilinen teamüllerin dışına çıkarak açıkça seçilmişlerin karşısında taraf oldu.

Son bir hafta içinde şaşkınlıkla izlediğimiz olaylar ‘Darbe Dönemi’nin kapandığına ilişkin iyimser görüşlerin ne kadar isabetsiz olduğunu bir kez daha görmemizi sağladı.Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun görevleri 2461 sayılı kanunla belirlenmiştir ve bu görevler arasında görülmekte olan bir soruşturma bağlamında görev yapan Özel Yetkili bir savcıyı görevden almak yoktur.

Yüksek Kurul bu tasarrufuyla devam eden tüm soruşturmalara müdahale etme hakkına sahip görülmektedir. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu daha önce de Şemdinli’de görev yapan Savcı Ferhat Sarıkaya’ya benzer bir uygulama yaparak soruşturmaya engel olmuş ve Sarıkaya’nın görevine son verilmiş hatta avukatlık yapma hakkı dahi elinden alınmıştı.Yargı ve İktidarın hukuk üzerinden etkinliklerini artırma mücadelesi ve bu mücadele sırasındaki uygulamaların Anayasa ve kanunlara uygunluk konusunda ısrarlı açıklamaları sorunun darbe dönemi anayasasından kaynaklandığının temel göstergesidir.

Bürokrasinin halk üzerindeki egemenliğini sağlamlaştıran 12 Eylül anayasası değişmedikçe halkın seçimlerde sandık başına gitmesinin bir anlamı olmayacaktır.2002 den beri iktidarda olan Ak parti’nin demokratikleşme ve halkın siyasete ve yönetime katılımını artıracak reformları savsaklamasıyla yargıya müdahale edecek gerekli ortamı yaratmıştır.

Şemdinli Savcısı Sarıkaya arkasında dik duramayanlar bugünkü duruma da katlanmak zorunda kalacaklardır.Sonuç olarak yargı son müdahalesiyle siyasi sisteme taraf olmuş ve iktidarın karşısında yeni bir muhalefet gücü olarak dikilmiştir.

KOCAELİ GÖNÜLLÜ KÜLTÜR TEŞEKKÜLLERİ PLATFORMU adına
MAZLUMDER Kocaeli Şubesi üyesi Sezer Çorman

Bir cevap yazın