Van: Darbeciler yargılansın, haklar iade edilsin!

Şubat post modern darbe sürecinin 13. yıldönümünde Türkiye hala darbe süreçlerinin dayatmalarıyla boğuşmakta, hala darbe gündeminin utancını yaşamaktadır. Hala her türlü traji-komik kararlarla yargı cuntası insanların hayat alanlarını sınırlandırmakta, Hak ve Özgürlüklerini gasp etmeye devam etmektedir. Ülke yüksek rakımlı gerilimlerin yol açtığı ihlallerle, dikiş nakış kurslarına kadar yaygınlaştırılan ilkel başörtü yasağıyla, Kur’an öğrenimindeki yaş sınırı ve katsayı zulmüyle heba edilen nesillerle kan kaybetmeye devam etmektedir. Darbe süreçleri her gün yeni mağdurlar üretmektedir.Yakın geçmişimizde cumhurbaşkanlığı seçiminde başörtünün Çankaya’ya çıkmaması için 367 garabeti yaşanmadı mı? Başörtü düzenlemesi için kalkan 411 elin iradesi 11 yüksek yargı mensubunun karşı darbesiyle yok sayılmadı mı? Brifinglerle ve medyatik toplum mühendislikleriyle halk hizaya getirilmek istenmedi mi?

Bugün 28 Şubat. Yani aslında bugün İttihat ve Terakkinin Bab-ı Ali baskınından beri devam ede gelen cuntacı geleneğin yeni bir izdüşümü. Yani 27 Mayıs. Yani 12 Eylül. Yani 27 Nisan. Bugün halkın tepesine indirilmeye çalışılan Balyoz’u konuşuyoruz hala. Milleti Kafeslemeye çalışan cuntacıları konuşuyoruz. Yakamoz, Eldiven, Çarşaf, Sakal, Oraj, Suga ve daha adı – adedi bilinmeyen onlarca darbe planı bir bir ortaya çıkmakta, TSK’nın cunta kaynağı ve darbe odağı olduğu görülmektedir. Darbeler Cumhuriyetine dönüşmüş bir Türkiye’de topraktan bomba ve silah fışkırmaktadır. Sokaklarında tanklar yürütülmekte, YAŞ’ta irticayla mücadele adı altında dindar kıyımı yapılmakta, çeteler eliyle Danıştay, Gayri Müslim ve Misyoner cinayetleri işlenmektedir. Koç Müzesindeki denizaltında çocuk katliamı yapacak kadar gözü dönmüş çetelerin varlığı işin vardığı boyutu gözler önüne sermektedir.

Şimdi askeri ve yargı vesayetinden özgürleşme zamanıdır. 28 Şubat özelinde bütün darbelerle ve darbecilerle hesaplaşma zamanıdır. Olağanüstü süreçlerin ürettiği ahlaksız yasaklara karşı bütün erdemli insanlar ama’sız mücadele etmelidir. Bin yıl süreceği ilan edilen darbe süreci akamete uğramaya ve darbeciler yenilmeye mahkûmdur. Halkla ve halkın değerleriyle savaşanlar her zaman yenilmişlerdir. Siyasi hayatıma mal olsa bile 28 Şubat kararlarını uygulayacağını söyleyenlerin sonu ortadadır. Başörtülü Milletvekiline haddini bildirmeye kalkanlara halkımız haddini bildirmiştir. Halklarımız darbecilerle her defasında sandıkta hesaplaşmıştır. Bugün meydanlardan yükselen direniş çağrıları hesaplaşma için sessizlikle sandığı beklemeyecek bir karşı darbe iradesinin oluştuğunu ortaya koymaktadır. Siyasi iradenin bu çerçevede attığı adımları destekliyor, çeteci ve darbecilere karşı hiçbir taviz ve pazarlığı kabul etmiyoruz. 28 Şubat’ın kalıntılarından olan EMASYA Protokolünün kaldırılması örneğinde olduğu gibi kararlı adımlarla askeri vesayetin geriletilmesi zorunluluğuna inanıyoruz.

Her türlü darbe girişimini, darbecilerin tüm bağlantılarını, hassaten bölgemizde işlenen binlerce faili mechullerin, asit koyularının ve her türlü hak ihlallerinin ortaya çıkarılacağı adil bir yargı sürecinin zorunluluğu elzemdir.

Darbelerle, muhtıralarla bizi sindiremediniz. Bizler bugün meydanlarda bin yılın sonunu, yani erken finali ilan ediyoruz. Çünkü Türkiye’nin sabırla bekleyeceği 987 yılı yoktur.

VAHÖP olarak salt bir iktidar kavgasının tarafı değil her zaman ve zemin için adaletin tarafı olarak açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz ki; darbeler tarihiyle yüzleşilsin, 28 Şubat özelinde tüm darbeciler yargılansın. Bütün darbe süreçlerinde gasp edilen haklar iade edilsin. Özellikle siyasi iradeyi, ülke kadınlarının yüzde 62’si gibi büyük bir yekünü ilgilendiren ve 28 Şubatın en koyu tortusu, kolonlarından en kalını olan başörtüsü yasağını hemen, şimdi, ertelemeden, başka bir sorunun çözümüne endekslemeden kaldırmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Platform Adına Umut Işığı Derneği Başkanı Fırat TOPRAK

VAHÖP (Van Hak ve Özgürlükler Platformu)

Anadolu Gençlik Derneği /Erdem-Der/Gökkuşağı Derneği /İnsan -Der

Ka-Der/Mazlum-Der /Memur- Sen /Umut ışığı derneği/ Vim-Der/

Bir cevap yazın