Yasakçı kafalar rahatsız!

Görünen o ki YÖK’ün “şapka formülü”nde sorumluluğu rektörlere atan yaklaşımı, sadece yasağın muhataplarını hayal kırıklığına uğratmakla kalmamış, yasakçı kafaları da rahatsız etmiş. Akşam’ın haberi bunun tipik bir örneği. Yasakçılıkla malül zihniyetlerin neler söylediğini Akşam’ın haberi yeterince izah ediyor.

‘Türbana Şapka formülü’ne öğretim üyelerinden tepki geldi. Uygulamanın öğrenci ve akademisyenleri karşı karşıya getirdiğini söyleyen öğretim üyeleri, bu yöntemle yumuşak inişli bir türbana özgürlük formülü geliştirildiğini savunarak YÖK’ü eleştirdiler.

Prof. Dr. Tahsin Yeşildere (Öğretim Üyeleri Der. Bşk.)

Öğrencilerin bir kısmı üniversite yönetimlerinin siyasal iktidar ile yakın olmasını kullanmak istiyorlar. Yeni yönetimler de bir kısmı iktidar ile aynı görüşte bir kısmı da türbana ılımlı bakan isimlerden oluşuyor.

Derslerde türbanla veya yeni format olan boynu kapatan şapka ile giren öğrencileri dersten çıkaran bazı hocalara üniversite yönetimleri inceleme başlatıyor. Derste tutanak tutan hocalar bu tutanakları dekanlığa ve rektörlüğe iletse de hiçbir işlem yapılmıyor. Öğretim üyeleri ile öğrenciler karşı karşıya kalıyor. Hocalar ne yapacağını bilmiyor. YÖK ya net bir karar vermeli ya da yasa değişmeli.

Prof. Dr. Kemal Gürüz (YÖK eski Bşk.)

Anayasa Mahkemesi’nin kararları açık. Hukukçular oturup değerlendirsinler, karar versinler. Bu ülkenin hukukçuları cumhuriyetin savcıları var.

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı (Tüm Öğretim Üyeleri Der. Gnl. Bşk.)

YÖK’ün türban konusundaki ısrarı makul hiçbir gerekçe ile savunmak mümkün değildir. Özellikle de türban İslamiyet’in bir gereği olarak kabul edilemez. İslamiyet’in insanlığın gelişimine en büyük katkısı putperestliği yıkmış olmasıdır. Putperestlik ve uzantısı olan fetişizm İslamiyet’in değil, bazı ilkel inanç sistemlerinin bir parçasıdır. YÖK’ün türbana İslamiyet’in bir gereği imiş gibi sahip çıkan çevrelerin yanında yer alması Türkiye üniversitelerini İslamiyet öncesi karanlık putperestlik dönemine taşımaktan başka bir anlamı yoktur. (AKŞAM)

Bir cevap yazın