Ayrımcılığa karşı yasa tasarısı ama kime karşı?

Hükümetin ayrımcılıkla mücadele için hazırladığı yasa taslağını çeşitli kurumlara görüş alamak amaçlı gönderilen taslakta ayrımcılık yapanlara 500 bin liraya kadar ceza uygulanabilecek. Taslak, “cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayalı ayrımcılığın yasaklanmasını” öngörüyor.

Tabi bu ayrımcılık yasasının ne kadar geçerli olduğunu anlamak da uzun zaman almayacaktır. Yasa yürürlüğe girdiği andan itibaren kurullara başörtülülere yapılan ayrımcılıklarla ilgili her gün yüzlerce, binlerce başvuru yapmak gerekecek… İşte tasarıdan bazı bilgiler:

Ayrımcılık yasağı: Eğitim ve öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sosyal yardım, spor, konaklama, kültür ve turizm hizmetlerini sunan kamu kurumları ile özel gerçek ve tüzel kişiler, yürüttükleri hiçbir faaliyet bakımından bu hizmetlerden yararlanan, yararlanmak üzere başvuran veya bilgi almak isteyenler aleyhine ayrımcılık yapamayacak.

Engellilere özel düzenleme: Bu hizmetlerin tasarlanması ve sunulmasından sorumlu kişi ve kurumlar, farklı engelli gruplarının ihtiyaçlarını dikkate almak ve makul düzenleme yapmakla yükümlü olacak.

Seçme seçilmede ayrımcılık yasağı: Seçme ve seçilme hakkı dahil olmak üzere, kamusal yaşama katılım ile dernek, vakıf, sendika ve meslek örgütlerine üye olma, organlarına seçilme gibi bakımlardan da yine hiç kimse aleyhine ayrımcı yaklaşım sergilenemeyecek.

Pozitif ayrımcılık ve istisnalar: Eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, meslekte aranan zorunlu nitelikleri sağlamak ve belli bir dine ilişkin din hizmeti veren eğitim-öğretim kurumlarına sadece o dine mensup kişilerin kabul etmek için yapılacak farklı muamele ayrımcılık sayılamayacak.

Ayrımcılıkla mücadele kurulu: Bu kanun ve ayrımcılıkla ilgili diğer mevzuatla verilecek görevleri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip”Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu” kurulacak. Kurul teşkilatının 90 adet kadrosu olacak.

Bireysel başvuru hakkı: Ayrımcılık iddiasında bulunan herkes kurula başvurabilecek. Başvurular yazılı dilekçe, elektronik posta, tutanağa geçirilen sözlü başvuru yollarıyla yapılabilecek. Kurula, bütün telefon operatörlerinden ücretsiz olarak ulaşılabilecek bir başvuru hattı tahsis edilecek.

Kurula başvurular, her türlü dava açma süresini durduracak.

500 bin liraya kadar ceza: Kurul, ayrımcı uygulamanın etki ve sonuçlarının ağırlığı oranında bin TL’den 500 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulayabilecek. Saptadığı ayrımcı uygulamalarla ilgili suç duyurusunda da bulunabilecek. 

Kaynak: (TK / Timetürk)

Bir cevap yazın