Bursa Mazlumder’den Oyak-Renault’a başörtüsü tepkisi

Oyak-Renault Otomobil Fabrikasında başörtülü kadınların kooperatif alış veriş merkezine alınmamasıyla oluşan ayırımcılık suçu ile ilgili Oyak-Renault genel müdürlüğünden açıklama talebinde bulunan MAZLUMDER bursa şubesi ayrımcılık suçunun yaygınlaşması nedeniyle başta Cumhurbaşkanı olmak üzere TBMM başkanı ve Başbakanlık makamını da acil görev çağrısında bulundu. Söz konusu açık mektuplar bu gün saat 11.00 da Heykel PTT önünde yapılan basın açıklaması eşliğinde ilgili makamlara gönderildi. Ayrıca Renault firmasının Fransa’daki genel merkezine de araştırma yapılmasıyla ilgili birde çağrı mektubu gönderildi.

Değerli Basın Mensupları

Bilindiği gibi başörtüsü yasağı yüzünden yıllardır devlet eliyle insan hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiğine şahit olmaktayız. Yasak nedeniyle tüm resmi devlet kurumlarında insanların ibadet ve inançlarına müdahale edilerek ayırımcılık suçu işlenmektedir. Kamuoyundan yükselen itirazlara rağmen işlenen bu ayırımcılık suçunun giderilmesi yönünde maalesef bu güne kadar hiçbir adım atılmadı. Siyasi sorumluluk sahibi makamlar sorunu görmezden gelerek zulmün yaygınlaşmasına adeta çanak tutmuşlardır.

Bu nedenle inanç ve ibadet hürriyetine aykırı olarak devam eden bu zulüm kervanına özel sektör de katılmıştır. Özel kuruluşların yasağın devlet eliyle sürdürülüyor olmasından cesaret aldıkları muhakkaktır. Durumdan kendine vazife çıkartan özel sektör işlenen ayrımcılık suçunu hayatın her alanına yaymaya çalışmaktadırlar. O nedenle gün geçmiyor ki bu suç zincirine yeni bir halka eklenmemiş olsun.

Daha evvel TOFAŞ, BOSCH ve benzeri kuruluşlarca işlenen bu ayırımcılık suçu, son olarak OYAK-RENAULT fabrikasında yaşanmıştır. Bize ulaşan mağdur ifadelerinden ve basına yansıyan haberlerden de anlaşıldığı üzere 27 Şubat günü fabrika kooperatif alış-veriş merkezine başörtülü kadınlar alınmayarak inançları nedeniyle kadınlara karşı ayırımcılık suçu işlenmiştir. Esasen söz konusu firmanın, diğer özel sektör kuruluşlarında olduğu gibi ibadetini yapan çalışanlara baskı yaptıkları, ibadet alanlarını kapatma yoluna gittikleri, çalışanları fişledikleri ve işten çıkarmakla tehdit ettikleri bilinen bir husustur. İnsanları ekmekleriyle inançları arasında tercihe zorlayan bu ayırımcılık suçunun bir an evvel önlenmesi ve her tür yasak ve engellemenin kaldırılması gerekmektedir.

MAZLUMDER Bursa Şubesi konuyu yakından takip ederek gerek OYAK-RENAULT A.Ş. Genel Müdürlüğü, gerekse Renault Firmasının Fransa’daki genel merkezi nezdinde girişimde bulunarak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve suçun önlenmesi ve suçluların cezalandırılması için talepte bulunmuştur. Ayrıca firma tarafından verilecek cevaba göre de konu ile ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır.

Konunun hassasiyeti nedeniyle MAZLUMDER ayrıca başbakanlık insan hakları daire başkanlığına da şikâyette bulunmuştur.

Bu tür ayırımcılık suçlarının işlenmesinde devlet uygulamalarından cesaret almaları ve ilgili makamların konuya duyarsız kalmaları nedeniyle MAZLUMDER Bursa Şubesi; söz konusu ayırımcılık suçunu önlemeleri ve inanç ve ibadet hürriyetine getirilen yasakları kaldırmaları için başta Cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere başbakanlık ve TBMM başkanlığına “açık mektup”lar göndererek, ilgili makamlara acil görev çağrısında bulunuyoruz/bulunmuştur.

Ayrıca özel sektörü de buradan uyarıyoruz. Toplumda oluşacak duyarlılık nedeniyle bu tür girişimlerden vazgeçmelerini öneriyoruz. Zira bu tür davranışlar açıkça suç teşkil etmektedir. MAZLUMDER’in her zaman konunun takipçisi olacağı unutulmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

MAZLUMDER Bursa Şubesi Adına
Hasan ÜNAL
Şube Başkanı

Bir cevap yazın