Van (150) Kürt sorunu da başörtüsü yasağı da temel bir sorundur

Ülkemizin kangrene dönüşmüş sorunu olan başörtüsü sorununda bir arpa boyu yol alınamamışken, aksine her geçen gün zulüm defterine yeni notlar düşülmekte iken yeryüzünün onurlu insanları olarak Sanat sokağın da herkes için adalet temel talebimizi 150. kez yineliyoruz.

Bu ülkede hala özgürlüklerin teminatı olması gereken bir üniversitede, yani Trakya üniversitesinde bir programa katılmak isteyen 10 bayan doktor başörtülü oldukları gerekçesiyle programa alınmamaktadır.

Bu ülkede hala profesör olmuş bir mahluk, tedavi olmak için gelen çocuğa tedavi hizmeti vermek yerine başörtülü anneye hakaret edebilmektedir.

Bu ülkede hala halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye, yani İzmir büyükşehir belediyesi başörtülü öğrencilere paso vermeye bilmektedir.

Bu ülkede hala askerdeki oğlunun yemin törenini izlemeye gelen anneler başörtülü oldukları için tel örgülerin arkasına hapsedilebilmektedir.

Bu ilkel sahnelerin bir son bulacağı zaman şimdi değilse ne zamandır. Tüm yurttaşlarımızın inanç, mezhep, ırk, dil ve kültür ayrımına tabi tutulmaksızın yaşayacakları bir Türkiye bu gün değilse ne zaman şekillenecektir. Bu bağlamda anayasa değişikliği bir fırsat olarak karşımızda durmaktadır.

Lakin ülke gündemini kilitleyen Anayasa değişikliği paketi, darbe mahsulü mevcut Anayasa’nın ilk maddeleri de dahil olmak üzere oluşan topyekun değişim taleplerini karşılamaktan uzaktır. Kaldı ki açılım furyasına rağmen başörtüsü açılımına yönelik en küçük bir işaretin görülmüyor olması ilginçtir. Her şeye rağmen anayasa değişikliği paketi, yargıyı asli fonksiyonuna irca, darbecilerin yargılanmasının yolunu açma vb. olumlu adımları ihtiva etmektedir. Bütünü elde edilemeyenin parçasından vaz geçilemez kuralınca atılacak insan hak ve özgürlüklerini genişletmeye dönük her adımı destekleyeceğimizi kamuoyuna deklere ediyoruz.

Kürt açılımına yönelik beklenti büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmemiştir. Karşılıklı yanlışlara rağmen sürecin geriye dönülemez bir noktaya geldiğini müşahede etmekteyiz. Yıllardan bu yana ilk defa olaysız bir newroz kutlamasının gerçekleşmesi daha güzel günlerin olduğunu işaret etmektedir. Yaklaşan baharla birlikte gelişecek askeri operasyonların, Reşadiye benzeri provokasyonların süreci sabote edeceğine dair endişeyle birlikte sorumluluk mevkiindeki herkesi akl-ı selim ile hareket etmeye davet ediyoruz.

Kürt sorunu, başörtüsü vb. ülkenin temel problemlerinin çözülmesi ile Ergenekon mücadelesi arasında doğrudan ve önemli bir ilişki olduğunu görüyor ve darbeci vesayetin geriletilmesine dönük mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini bir kez daha talep ediyoruz. Bu bağlamda Genelkurmay Başkanının Ergenekon terör örgütünün Erzincan yapılanmasının bir numaralı şüphelisi Saldıray BERK’e kefil olduğunu açıklaması adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür. Siz basın mensupları aracılığı ile savcıları harekete geçmeye davet ediyoruz.

VAHÖP (Van Hak ve Özgürlükler Platformu) olarak, kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana, çifte standartsız bir adalet mücadelesinin tarafı olduğumuzu memnuniyetle ifade ediyoruz.

Birkaç gün önce şeyhülislam İbn-i Teymiye’nin moğol saldırganlığına karşı yükselttiği cihat fetvasını susturmak için sahnelenen Mardin komedisine şahit olduk. Kerameti kendinden menkul Mardin konsilinin İngiliz desteğiyle alacağı hiçbir karar ümmeti bağlamayacağı gibi ‘ılımlı islam projesinin işbirlikçileri’ yaftasını da alınlarından silemeyecektir

İbn-i Teymiye’nin Moğolların istilası altındaki Irak için verdiği fetva, bugün “çağdaş Moğolların” istilası altındaki Irak, Filistin ve Afganistan vb İslam beldeleri içinde aynı fetva geçerlidir. İşgal ve zulmün olduğu tüm zaman ve zeminler için cihad ve direnişin temel seçenek olması islami olduğu gibi aynı zamanda insanidir.

İlk kıblemiz Mescidi Aksa’mıza ve Kudüsümüze yönelik Siyonist saldırganlığın programlı ve pervasızca sürdürüldüğü bu günlerde bütün Müslümanları ve erdemli insanları kutsal mekanlarımıza sahip çıkmaya ve Siyonist barbarlığı te’lin etmeye davet ediyoruz. Bu bağlamda İHH İnsani Yardım teşkilatının kuşatma altında ki Gazzeli kardeşlerimize bir gemi filosuyla yapmayı planladığı yardım organizasyonu son derece anlamlıdır. Bu organizasyon çerçevesinde yarın yapılacak olan konsere tüm Van halkını bekliyoruz.

Van Hak ve Özgürlükler Platformu (VAHÖP)

Bir cevap yazın