Bursa (5) Başörtüsünün dile gelmemesi manidar

Sayın basın mensupları değerli Mazlumder gönüldaşları ve sevgili halkımız bugün burada insan temel hak ve özgürlüklerinden birisi olan inanç ve bu inancı yaşama ve ifade etme hakkının gaspı olan başörtüsü yasağını protesto etmek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. .

Bu yasak ki başlangıç tarihini bile hatırlamaya zorlandığımız bir yasak olarak karşımızda durmaktadır.Bu yasağa karşı, özgürlüklerini kendi gibi eşit yaratılan insanların keyfi kararlarına bırakmayan, yiğit ve onurlu kadınlarımızın insan onurunu koruma adına gösterdikleri kararlılığın ifadesi olarak bir direnişe dönüşmüştür.

Ötekine yaşam hakkı tanımayan ve semboller üzerinden insan özgür iradesini yok sayan ve onu sömürünün tek tipleştirmenin aracı haline getirmeye çalışan anlayış, zayıf halka olarak gördüğü kadınlarımız üzerinden bizleri itaate zorlamaktadır.

Tıkanan sistemin tüm açılımları gösterdiği şu günlerde toplumumuzun kahir ekserisinin sorunu olan başörtüsü sorununun ağızlara bile alınmaması manidar bir durum arz etmektedir.

Özgürlükçü demokratik anayasa rüzgarlarının estiği şu günlerde ironik olarak ülkenin bir çok yerinden başörtüsü yasağına ilişkin haberler ardı ardına gelmektedir.Bilindiği üzere şubemiz tarafından da Millet meclisi,Başbakanlık,Cumhurbaşkanlığı ve kamuoyuna da yansıttığımız Renault otomobil fabrikasının tüketim kooperatifindeki başörtüsü yasağı ve bir çok küresel uzantılı işyerlerinde de bu durumun uygulanması, küresel kapitalizminde bu işten hoşlanmadığı ve durumdan vazife çıkardığını bize göstermektedir.

Özgürlükler alanı bir kültür ve birikim alanıdır.Bu gün anayasa ve yasalarda başörtüsüne ilişkin bir yasak olmamasına rağmen oluşturulmuş tek tipleştirme kültürü bir çok alanda durumdan vazife çıkararak öğretilmiş yaşam biçimi dışındaki yaşam biçimlerine tepki vermektedir.Bu durumun aşılması farklılıkları tehdit olarak algılayan anlayışın farklılıkları yok edilmesi gereken değil, insanlığın bir zenginliği ve kazanımı olarak görmesi ile mümkündür. Onurlu kadınlarımızın başörtüsü direnişi birilerinin bahsettiği gibi iki metrelik bez parçasının mücadelesi değildir.Bu mücadele yüzyıllar boyunca yığınlıktan kurtulamamış bir dünyanın, üretken kadınlarının yeryüzüne özne olarak çıkışının ayak sesleridir.

Bu kadar baskı aşağılama ,okul,hastane,muhtelif kamu yerlerine sokmama, yok sayma, ambargo uygulama, işten atma eşini meslekten men etme,gibi zulümlere rağmen kendi kararları ile onurlu duruşlarını muhafaza eden bu yiğit insanlar ölmüş ruhlara hayat bahşetmekte ve hayatın özne olduğunda anlam ifade ettiğini insanlığa göstermektedirler.Bu süreçte bir çok bedeller ödenmiş ve acılar çekilmiştir.Umarız ülkede yaşayan tüm kesimler tarihsel süreçte yaşadıkları acıları karşılıklı olarak anlamaya çalışırlar.Bu durum ülkemizdeki özgürlük alanlarının genişlemesine ciddi bir katkı sağlayacaktır.

Buradan hükümete çağrımız anayasa çalışmalarında tüm kesimlerin mağduriyetlerinin ve karşılıklı korkuların giderilmesi ve özgürlük ikliminin oluşturulması yönündedir.Kişi temel hak ve özgürlükleri ile kanun önünde eşit olduğuna dair belirtilen anayasanın 10. maddesinde yapılan değişiklik genişletilerek ” Hiçbir kimse bağlı olduğu din,mezhep ve yaşam biçimine ilişkin kamu görevlileri ve kişiler tarafından hakarete maruz bırakılamaz .Gerekçe gösterilerek kamu ve özel hizmet alanlarından mahrum edilemez “şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir.

Biz ise,o yerde güçsüz düşürülenleri lutufda bulunmak,onları önderler yapmak ve onları varis kılmak istiyoruz “(Kasas 5) ayetinde belirtilen kadim çağrının takipçileri olan Bursa Mazlumder şubesi başörtüsü inanç ve düşünce özgürlükleri önündeki tüm engeller kalkana ve özgürlük iklimi oluşana kadar insan hakları ihlallerinin takipçisi olmaya devam edecektir.

Yaşasın yeryüzü mazlum ve mahrumlarının özgürlük mücadelesi!

Yaşasın onurlu ve adil bir dünyanın özlemi!

Gülsüm Süslü

 BURSA MAZLUMDER ŞUBESİ

Bir cevap yazın