Kocaeli (263) Bu 1 Mayıs başörtülü kadınlara da özgürlük!

Değerli basın mensupları ve çok kıymetli halkımız. 263.Hafta basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bu gün tüm Türkiye’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak birlik ve beraberlik içerisinde kutlanmaktadır. Tüm çalışanların bu bayramını tebrik ederiz.

1880’li yıllar çalışma koşullarının ağırlıklı olarak insan gücüne dayalı ve çalışma şartlarının çok kötü olduğu yıllardı. Küçük çocukların bile karın tokluğu ile çalıştırıldığı, çalışma saatlerinin 14-15 saate kadar sürdüğü günlerdi. Şirketler eşi görülmemiş bir hızla büyürken, işçiler, işyeri güvenliği, sağlık koşulları, örgütlenme ve grev gibi en temel haklarını dahi tanımayan bir siyasi ve hukuki sistem ile karşı karşıyaydılar.

O zamanın işçileri temel haklarını elde etmek için meydanlarda toplandılar. ABD ve Kanada’da 1 Mayıs 1886 yılında 350 bin kişi greve çıktı. İşçi sınıfının kararlı tepkisi ve örgütlü mücadeleleri sonucu şu an çalışma saatimiz 8 saate düşmüştür. İşçi haklarının elde edilmesinde önemli kazanımlar elde edilmesine rağmen hala işçiler haklarına kavuşmuş değillerdir.

İş hayatında yaşanan kıyafet ayrımcılığı, kadınların çalışma yaşamına katılımını imkansız hale getirmiştir. Başörtülü kadınlara çalışmak için başlarını açma mecburiyeti getirilmesi, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi ( CEDAW ) Sözleşmesi´ nde garanti altına alınan çalışma, mesleğini ve işini serbestçe seçme hakkı, meslekte ilerleme hakkı, iş güvenliğine sahip olma, hizmet karşılığı imkanlardan yararlanma hakkının kullanmasını önlemektedir.

Başörtülü olduğu için uğradıkları ayrımcılıktan dolayı iş bulamayan bayanlar, bu durumun farkında olan başta muhafazakar kesim olmak üzere aylık 200TL gibi ücretlerle güvencesiz olarak çalıştırılmaktalar. Bunun en büyük sebebi başörtüsünden dolayı yaşanan ayrımcılıktır. Sayıları yüz binlere varan bu bayan emekçilerin durumuna sosyalist kesiminde seyirci kalması çok üzücüdür. Ayrımcılığın diğer kısmı da sosyalist kesimde yaşanıyor ve başörtülü emekçilerin sömürülmesi anlaşılan o ki sosyalist kesimin ilgi alanına girmiyor.

Ülkemizde işçi haklarının daha iyi duruma gelmesi için bu meydandan bazı önerilerimiz olacaktır. Bu önerilerin hayata geçirilmesi gelecek 1 Mayısların daha çoşkulu ve bayram havasında geçmesini sağlayacaktır. Sorunları görmezden gelmek, çözüm arayışına girmemek daha fazla insanımızın mağduriyetine, iş kazalarının artmasına, işçi ölümlerine ve ardında çocukların yetim kalmasına sebep olacaktır. 

1- Kadınlara getirilen başörtüsü yasağının kaldırılarak. Tüm insanlar gibi onlara da yüksek öğrenim görme hakkı, iş hayatına katılma haklarının verilmeli,

2- Türkiye’de mevsimlik tarım işçilerinin kayıt dışı olmaktan çıkarılıp, sosyal güvenlik hakları verilmeli,

3- Taşeronluk sisteminin gözden geçirilerek doğru şekilde uygulanmasının sağlanması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

4- Riskli işler işveren tarafından görülmeli, esasa ilişkin işlerin taşerona verilemeyeceğine dair mevzuat hükümleri hayata geçirilmeli.

5- Türkiye’de ücretle geçinen nüfusun %65’i yapılan araştırmalarda güvencesiz işçilerden oluşmaktadır. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.6- Ekonomik kriz ortamlarında fatura sadece işçiye kesilmemeli, işverenler ve devlet gerekli yapısal önlemleri almalıdır.

7- Dünya sağlık Örgütünün (WHO) raporlarına göre iş kazaları bakımından Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada yer aldığı düşünüldüğünde bu anlamda iş güvenliği ve sağlığı açısından uygun olmayan işyerlerine ilgili bakanlık tarafından etkili bir denetim yapılmalıdır.

8- Kot taşlama iş alanında çalışan işçilerin ölümlerinin yapılacak denetimlerle önlenebilir nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle gerekli denetimlerin yapılarak sosyal güvenlik hakkının tanınması ve Silikozis hastası kişilere meslek hastalığı teşhisinin konularak emekli olmalarının sağlanması öncelikli mesele haline gelmelidir

KOCAELİ İnanç Özgürlüğü Platformu

MAZLUMDER Kocaeli Şubesi Başk.

Çetin TAHTACI

Bir cevap yazın