Şiddet sarmalı yeniden yakıcı bir hal alıyor!

İstanbul’un Halkalı semtinde askeri personeli ve yakınlarını taşıyan servis otobüsüne yapılan bombalı saldırı ve yaşanan can kaybı, çatışmaların şehirlere de sıçrayacağı kaygısını arttırdı. PKK’nın Haziran başından beri artarak devam eden saldırıları ve tırmanan şiddet, Kürt sorununda yeniden kanlı bir dönemin başladığı endişelerini doğuruyor. Hükümet’in açılım sürecindeki hataları, artan tutuklamalar ve TMK mağduru çocukların durumları üst üste gelince ortaya çıkan tablo; çözüm sürecinin tıkandığı şeklinde yorumlanıyor. 

Şiddet sarmalı, Kürt sorununun adil bir çözüme kavuşması önünde büyük bir engel teşkil ederken; sağduyu ve barış çağrılarının da duyulmasını giderek zorlaştırıyor. Yine de herşeye rağmen, başta Müslümanlar olmak üzere, adil ve özgür bir gelecek temennisi olan herkes, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda.

Bu ülkenin gencecik evlatlarının birbirine kırdırılması, kan üzerinden rant elde edenlerin kirli statükolarının devamına hizmet edecektir. Yoksulların çocukları üzerinden yürüyen bu kanlı kavganın halk adına kazanan bir tarafı olmayacağı ortadayken, sırf Kürt kimliğinin bireysel ve topluluk haklarını iade etmek istemeyen statükocuların iktidarı sürsün diye can kayıplarının devam etmesine göz yumulamaz. Zorlu, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama söz de tam şimdi söylenirse anlam kazanacaktır.

Artan şiddetin, Kürt sorunun onurlu bir şekilde çözülmesi ve yıllardır yapılan hataların mümkün mertebe telafi edilebilmesi için Müslüman kamuoyu adaletten yana tavır almalıdır. Şayet bugün yaşananlara da sessiz kalınırsa, orta yolcu arayışlarla ya da üstü kapalı ifadelerle sorunun özüne dokunmayan açıklamalarla sorun geçiştirilmek istenirse ya da bir kez daha Hükümet endeksli bir yaklaşım sergilenirse, bunun vebali ağır alır.

Platform Haber olarak silahların bir an önce susmasını, akan kanın durmasını ve suni, zorlama açılımların değil gerçekçi çözümlerin ortaya koyulmasını temenni ediyoruz.

Platform Haber

Bir cevap yazın