Konya 150. eylem: NATO üyesi Türkiye katliamlara ortaktır!

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 150. Hafta basın açıklamasında Afganistan konferansı değerlendirildi. Platform sözcüsü İbrahim yardım bu konferansı Adalet ve iyilik üzere olmayan bir konferans olarak nitelendirildi. Bu tür toplantıların sonuçlarının kan ve gözyaşı olduğunu belirten Yardım son günlerde ülkemizde yaşanan gözaltılarla bu konferansın ilişkisini sorguladı. Yardım daha sonra ülkemizde yapılan iyilik ve adalet üzerine yapılan toplantıları desteklediklerini ifade etti.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU 150. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

Ey iman edenler, Aranızda toplantılar yaptığınız zaman, günah, düşmanlık ve resule karşı gelmek üzere toplanmayın. İyilik ve takva üzere toplantılar yapın. Ve huzurunda toplanacağınız Allah’tan korkun. İman edenleri üzmek için yapılan toplantılar şeytandandır. Oysa Allah’ın izni olmadıkça onlara zarar veremezler. Mü’minler Allah’a tevekkül etsinler. (Mücadele Suresi 9. ve 10. Ayetler)

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Yaşadığımız yüzyıl, önceki yüzyıllara göre, çok farklı bir zaman dilimidir. Bilginin öne çıktığı ve insanların bilgi eksenli faaliyetler yürüttüğü, çoğunlukla da bilgiyi ıslahın, iyileşmenin ve adaletin zıddına kullandığı bir çağdır. Konferanslar, bilginin üretildiği ya da bilginin ortak paylaşıma sunulduğu toplantılardır. Böyle kabullenilir. Fakat uluslar arası pek çok konferansın, özellikle siyasal alanda düzenlenmiş iseler, sonuçları dikkate alındığında büyük felaketlere hazırlık maksatlı olduğu ortadadır.

1. ve 2. dünya savaşları öncesi ve hemen sonralarında düzenlenen uluslar arası konferanslar da, yeryüzü coğrafyasının, emperyalist güçler tarafından yeniden düzenlemesiyle sonuçlanmış; İslam ümmetinin toprakları parçalanıp, emperyalistler tarafsından işgal edilmiştir.

Irak’ın işgali ve Afganistan’ın işgali öncesi düzenlenen uluslar arası konferanslar da yüzbinlerin katledilmesine, emperyalizmin daha da güçlenmesine ve mazlum halkların büyük bir ızdırab içinde bırakılmasına sebebiyet vermiştir.

20 Temmuz 2010’da, Afganistan’ın Kabil kentinde düzenlenen, uluslar arası Afganistan konferansı, NATO’nun öncülüğünde, büyük bir katılımla gerçekleşmiştir. Devlet başkanları, dışişleri bakanları ve yüksek bürokrasinin katılımıyla gerçekleştirilen bu konferans, NATO’nun öncülüğündeki Amerikan işgalinin devamını ve emperyalistlerin maşalarının güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Bir NATO üyesi olarak, Afganistan’da asker de bulunduran Türkiye, dışişleri bakanıyla bu toplantıya iştirak etmiştir. Türkiye NATO üyesi olması hasebiyle, NATO’nun ve onun müttefiklerinin – ister memnuniyetle ister kerhen olsun – işlemiş olduğu her cinayetin suç ortağı olmuş durumundadır.

Bizler, Müslümanların ve mazlum halkların aleyhine olacak, adalet ve iyilik esaslarına aykırı olan her tür anlaşmanın, ittifakın, fikrin ve fiili uygulamanın karşısında olup, onları asla kabul etmeyeceğimizi buradan bir kez daha bildiririz. Afganistan, Irak ve işgal edilmiş tüm topraklardan emperyalistler çekilip gidinceye kadar, adalet ve iyilik eksenli mücadelemizin devam edeceğini de ilan ederiz.

BİZ HAKKA TESLİM OLDUKÇA ÖZGÜRLEŞENLERİZ, NE ZULMEDERİZ, NE ZULME BOYUN EĞERİZ!

Ülkemizde, son aylarda, Müslümanlara yönelik baskılar, gözaltılar ve tutuklamalar artmıştır. Dikkatimizden kaçmayan bu uygulamaların, Afganistan ve El-Kaide ile bağlantılı olarak gösterilmesi, ‘’Bu uygulamalar, konferans öncesi, bir ön hazırlık ve işgalcilere yaranma uygulaması mı?’’ sorusunu akıllara getirmektedir. Şayet böyleyse, bu utanç verici bir durumdur ve asla kabul edilemez.

Bizler, hangi gerekçeyle olursa olsun, Müslümanlara ve halklara yönelik baskıların karşısında olduğumuzu bir kez daha yineleriz. Bu anlamda, ülkemizin değişik bölgelerinde akan kanın durmasına yönelik, toplantıları, platformları, konferansları desteklediğimizi beyan eder, sorunların çözümüne sağladıkları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi bildirir, yanlarında olduğumuzu ilan ederiz.

İyilik ve takvanın hâkim olduğu, zulmün ve karanlıklarının vahyin aydınlığıyla yok olduğu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 151. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

Bir cevap yazın