CEDAW raporundaki başörtüsü yasağı değerlendirmesi

Temmuz ayında New York’ta Birleşmiş Milletlerin “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önleme Komisyonu”nun (CEDAW) Türkiye oturumuna AKDER’i ve başörtüsü yasağı üzerine 71 STKnın imzasını taşıyan gölge raporunu temsilen katılmıştık. Katıldığımız toplantı CEDAW’ın 46. Oturumuydu. Bu oturumun komitenin değerlendirmelerini içeren sonuç raporu bugün yayınlandı. Aşağıda ve ekte göreceğiniz üzere Komite raporun 16. ve 17. maddelerinde başörtüsü yasağına değindi ve 2005’teki sonuç raporunda yer verdiği taleplerini genişleterek tekrarladı.

CEDAW oturumu sırasında 7 komite üyesinin hayatın çeşitli alanlarındaki başörtüsü yasakları ile ilgili soru sorması üzerine Türkiye heyeti kanunlarda yer almamasına rağmen fiiliyatta böyle bir yasak olduğunu, bu yasağın başörtülü kadınları eğitim ve çalışma hayatında mağdur ettiğini, bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için toplumsal mutabakata dayanan demokratikleşme adımlarını önemsediklerini belirtmişti.

Komitenin sonuç yorumlarının Türkiye devleti açısından da başörtüsü yasaklarının neden olduğu ayrımcılığı tespit etme ve ortadan kaldırma konusunda yönlendirici ve harekete geçirici nitelikte olmasını temenni ediyoruz.

Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği (AKDER)

www.ak-der.org

Sonuç Raporunda Yer Alan Başörtüsü ile İlgili Yorumlar:

16. Comite eğitim, iş hayatı, sağlık, siyaset ve sosyal yaşamda başörtüsü kullanımı üzerindeki yasağın etkisi –örneğin okullardan ve üniversitelerden uzaklaştırılan kadınların sayısı- hakkında bilgi ve istatistiki verilerin eksikliği konusundaki kaygısını yinelemektedir.

17. Comite 2005’deki sonuç gözlemlerini yinelemektedir ve taraf devletin gelecek raporda eğitim, iş hayatı, sağlık, siyaset ve sosyal yaşamda başörtüsü kullanımı üzerindeki yasağın etkisini değerlendiren çalışmalar yapmasını; çalışmanın sonucunun detaylı bilgi içermesini; ve yasağın her türlü ayrımcı sonuçlarını önlemek için alınan önlemler hakkında detaylı bilgi verilmesini talep etmektedir.

Sonuç raporunun tam metni ekte ve aşağıdaki linktedir.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-TUR-CO-6.pdf

Bir cevap yazın