Kocaeli 280. Eylem: Özgürlük gelene kadar mücadeleye devam

280.Hafta basın açıklamamıza hoş geldiniz. Bu haftaki basın açıklamamızda 12 Eylülde oylanacak Anayasa değişikliğinin insan hakları ve özgürlükleri açısından hangi iyileştirmeleri getirdiği hakkında bilgilendirme yapacağız.

10.Maddeyle Kadınlar, çocuklar, yaşlılar Özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Bu düzenleme ile eşit ve adil bir fırsat eşitliği sağlanmış güçsüz ve zayıflar devlet güvencesini daha yakından hissedeceklerdir.

20.Maddeyle özel hayatın gizliliği sağlanarak fişlenmeye ve filtrelemeye tedbir alınmıştır. Fişleme anayasal suç hâline getirilecek ve başta güvenlik bürokrasisi olmak üzere, kişisel bilgileri keyfî biçimde toplayan ve kullananlar cezalandırılacak.

23.Maddeyle seyahat özgürlüğü mahkeme kararı olmadan kısıtlanamayacak. Özellikle iş adamlarının muzdarip olduğu bir soruna insani bir çözüm getirilecektir.

41.Maddeyle ailenin korunması ve çocuk haklarında önemi düzenlemeye getirilmek istenmiştir. Ülkemizde çocuklar cinsel istismar, küçük yaşta çalıştırılma, erken yaşta evlendirilme ve şiddet uygulanarak mağdur edilmektedir. Yeni düzenleme devlete istismarı önleyici, çocukları koruyucu, kollayıcı, geliştirici düzenlemeler yapma ve tedbirler alma sorumluluğu yüklemektedir.

74.Maddeyle Devlet-vatandaş arasında yaşanan sorunlarında çözüm için başvurulacak yeni mercii kamu denetçiliği düzenlemesi yapılması istenmiştir. Vatandaş mahkemeye gitmeden, kamu denetçisi vasıtasıyla hızlı bir şekilde Devlet kurumlarının her türlü işlemlerinden doğan haksız uygulama, zarar, çifte standart, kötü muameleye karşı kamu denetçisine başvurabilecek. İnsan hakları ihlallerini de en aza indirilebilecek bir düzenlemeye gidilmiştir.

Hukuk mücadelesinde adaletin tecelli etmediğine inana devletten hakkını alamayan veya hakkı ihlal edilen bir çok vatandaş uzun süren yargı mücadelesinden sonra AİHM gitmek istemiyordu. Bundan sonra AİHM gitmeden Anayasa Mahkemesine başvurarak hakkını arayabileceklerdir.

Getirilmesi istenen değişiklikleri insan hakları açısından değerlendirdiğimizde önemli ilerlemeler olmasına karşın kadınlara yapılan başörtü ayrımcılığı ile ilgili bir maddenin olmaması, siyasi partilerle ilgili seçim barajının hala düşürülememesi bir eksikliktir. Yine de eksikliklerine rağmen YETMEZ AMA EVET demeye devam edeceğiz.

Kocaeli İnanç Özgürlüğü Platformu

Bir cevap yazın