Karma sistemde okumak istemiyorum

Hivda Tandır 6. sınıfı bitirip 7. sınıfa geçmeye hazırlık yaptığı sırada eğitim sisteminin örtüsüne engel olduğu ve inancını rahatça yaşayamadığı için okulunu bıraktı. Okulu terk etme gerekçesini ise Hivda şöyle açıkladı: “Ben Müslüman bir insanım, bugün benim inancım gereği başörtümü çıkarmamam gerekiyor. Ama kanunlara göre okul içerisinde başörtülü eğitim almam yasak. Ben de inancım gereği okulu bırakmaya karar verdim. Aslında okulumu okumak ve eğitimimi tamamlamayı çok istiyorum. Ama maalesef böyle bir imkan yok.”

“KARMA EĞİTİM BİZİ YOZLAŞTIRIYOR”

Karma eğitimin Müslüman genç toplumu yozlaştırdığını söyleyen Hivda, okullarda meydana gelen şiddet olaylarının geneleninin bu yazlaşmadan kaynaklandığını belirtti. Hivda, “Okullardaki kavgaların, adam yaralamaların başlıca sebebi bu şekildeki eğitim sistemidir. Eğitimde ilerleyişin olmayışı bundan dolayıdır. Ve bununda kasıtlı olarak yapıldığına kanaat getiriyorum. Karma eğitim gerek maddi ve gerekse manevi olarak biz Müslüman gençliğini yozlaştırıyor” şeklinde konuştu.

KARMA SİSTEM EĞİTİME KATKI SAĞLAMIYOR

Yabancı  bir erkekle aynı ortamı paylaşmanın dinen yasak olduğunu söyleyen Hivda, böyle bir eğitim sisteminin de fayda vermediğini belirtti. Hivda şunları söyledi: “Hz. Resulullah Hadisinde kız ve erkek kardeşlerin bir yaştan sonra yataklarının ayrı odalarda kurulmasını emretmektedir. Bugün kardeşim için, inancım ayrıma gitmişse tabiî ki yabancının yanında da böyle bir ayrım yapılması lazım. Yabancı bir erkekle aynı sınıfta, aynı sırada bulunmam ve onunla hayatımın yarısına tekabül eden eğitim hayatını geçirmem dinen yasak. Bu şekilde gayri İslamî ilişkilerin doğmasına zemin hazırlanıyor. Ve bu şekildeki eğitimin de hiçbir fayda saylayacağına inanmıyorum.”

KENDİMİ  YETİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİM

Okulu terk ettiğinden dolayı eğitim hayatına son vermeyeceğini belirten Hivda, eğitimine medresede devam edeceğini ifade ederek şunları söyledi: “Okulu bıraktığımdan dolayı eğitim hayatımı sonlandırmayacağım. İslami olarak kendimi yetiştirmek için bir medreseye kaydımı yapacağım. İnancımdan uzaklaşarak bir doktor, avukat, mühendis olacağıma bırakırım, sadece imanî olarak kendimi yetiştireyim. Ve son söyleyeceğim, bütün kız öğrenciler bu şuurla hareket etmesinler.”

KARMA EĞİTİME ALTERNATİF GETİRİN

Kara eğitim sistemiyle ilgili Doğruhaber’e açıklamalarda bulunan bölgenin tanınmış âlimlerinden Molla Abdurrahim Timurtaş, karma eğitimin zararlı olduğuna değinerek şunları söyledi: “Allah’u Teala kadın ve erkekleri fıtrat olarak birbirleri ile sürekli çekişme halinde yaratmıştır. Bundan dolayı Allah, kadın ve erkeğin bir arada oluşunu yasak kılmıştır. En yakın zamanda karma eğitim uygulamasının kaldırılması ve en uygun şekilde bir alternatif eğitim sisteminin getirilmesi lazım gelir, ayrıca insanlarımızın da buna sessiz kalmaması, gereken tepkiyi göstermeleri, çabayı sarf etmeleri gerekmektedir” dedi.

ÖRTÜ EĞİTİME ENGEL DEĞİLDİR

Okullardaki örtü yasağına da değinen Seyda Timurtaş: “Okullardaki mevcut örtü yasağı dine duyulan düşmanlıktan başka hiçbir şey değildir. Çünkü örtü ne eğitime ne bilime engeldir. Hatta eğitime faydası vardır, zararı yoktur. Bu yasak bir an önce kaldırılmalı ve geçlerimiz rahat bir şekilde eğitimlerini almalıdırlar.”

Ömer Adıgüzel

Doğru Haber Gazetesi

 

Bir cevap yazın