İshar ve Rewşen platformlarından anadil boykotuna destek

Kürt toplumunun içerisinde bulunmuş olduğu aşağılanma durumuna itirazın temel fıtri ve ilahi haklar kapsamını içerdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu temel fıtri ve ilahi hakların en başta gelenini hiç kuşkusuz toplumun konuştuğu dil ve o dilin aşağılanmış olması teşkil etmektedir. Bir dilin ne kadar önemli olduğuna Kur’an vahyinin “dili” konu etmesi yeter bir kanıttır.

Biz, Kürt siyasi hareketinin de en üst seviyede desteklediği “okulları boykot” kararını, son derece orijinal bir yaklaşım olarak kabul ediyor ve Kürt toplumunun yapısal bütün unsurlarının da bu boykotu desteklemesi gerektiğine olan inancımızı belirtiyoruz.

Saygılarımızla

İslami Sorumluluk Hareketi ve Rewşen Platformu

Bir cevap yazın