Ankara 243. Eylem: Darbeci zihniyet cezalandırılmalıdır!

Bilindiği gibi ülkemiz, önemli değişim sancıları yaşamaktadır. Çözüm bekleyen pek çok sorunlar sırada beklemektedir. Sorunların birebir muhatabı olan insanlar, özellikle insan hak ve özgürlükleri konusunda vesayet ve darbe Anayasalarından dolayı mağdur olmuş pek çok kesim, yeni anayasal düzenlemelere göre haklarını aramak için harekete geçmeye hazırlanmaktadır. Evet, darbeci zihniyet, insan hak ve özgürlüklerine düşman bir yapılanma ve onun baş mimarları mutlaka sorgulanıp faillere gereken cezalar verilmelidir.

Şurası kesinlikle bilinmelidir ki, hiçbir şahıs, kurum ve kuruluşun insanımızın en tabii hakkı olan düşünme ve düşüncesini ifade etme; inanma ve inancını yaşama; eğitim ve çalışma haklarını engelleyemez, bu gerekçelerle insanımızı cezalandıramaz. Bu sebeple, tüm bu hak ihlallerinin baş müsebbibi olan cunta anayasaları kökten ve tamamen ilga edilmelidir.

Bugün açıkça görülmekte ve tüm dünyada dillendirilmektedir ki, “LAİKÇİ”lerin tek derdi “DİN”dir.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 16. BENEDİKTUS’un da “LAİKLİK, DİNİ HAPSETTİ” şeklinde ifade ettiği gibi kimi laikçi çevrelerce Türkiye’de de din ve dindarlar mahkum edilmek isteniyor.

Amerika’da Kur’an-ı Kerim yakanlar, Hollanda’da, “Kur’an-ı Kerim’i camiler ve evlerde yasaklayalım, baş örtülülerden ayrıca vergi alalım” kampanyası başlatanlar olduğu gibi, ülkemizdeki laikçi kesimde onlardan aşağıya kalmıyor. Bu kesim, işi artık fiiliyata dökmeye kadar götürmüşler, İstanbul Beyoğlu Tophane’de galeri açılışı sırasında, alkollü olan şahısların iki tesettürlü hanım efendiye laf atmaları ve hakaret etmeleriyle tatsız olayların çıkmasına sebep olmuşlardır.
 
Bu durum, onların dinini yaşayan “ÖTEKİ”lere ne denli hoşgörülü olduklarının göstergesidir. Bu kesim eline imkan geçse kim bilir dindarlara neler yapacaklar! Bu olayı ve faillerini protesto ediyor, ilgililerin haklarında gerekli işlemleri yapmalarını toplumsal hoşgörü ve huzur adına talep ediyoruz.

Eğitim ve öğretimin başladığı şu günlerde, inanç özgürlüğü platformu olarak eğitimde eşitsizliğe, ayırımcılığa muhatap olan başörtülü kızlarımız ve çalışma hayatında yine ayırımcılığa maruz kalan başörtülü hanımlar adına, bu sahadaki eşitsizliklerin giderilmesi, kat sayı zulmünün tamamen ortadan kaldırılması taleplerimizi tekrar ilgililerin gündemine sunuyoruz. Bu konulardaki taleplerimiz, ısrarla devam edecektir.

Katılımlarınız için, hepinize teşekkürlerimizi iletiriz.
 Haftaya aynı yer ve saatte buluşmak dileğiyle saygılarımı sunarım

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU ADINA
İSMAİL AYDAR
VAHDET VAKFI

Bir cevap yazın