Kocaeli 284. Eylem: Başörtüsüne özgürlük kıyamete kaç kala gelecek?

Kocaeli Gönüllü Teşekküller Platformu 284.hafta basın açıklaması 25 Eylül 2010 Cumartesi günü İzmit İnsan Hakları parkı, Özgürlük Meydanında yapıldı.Basın açıklamasını MAZLUMDER Kocaeli Şubesi üyesi Canaosman Aran yaptı.Konu başörtünse Özgürlük ve Türkiye’nin günlük meseleleri, minik azınlığın emrinde olan yargıydı.Başörtülü eğitim alma hakkının ve alınterimizle inşa edilen, memurlarını vergilerimizle istihdam ettiğimiz kamusal alanlardan faydalanma hakkımızın, kıyamete kaç saat kala mağdurlarımıza iade edileceği açıklamada sorgulandı.

BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ:

MAZLUMDER KOCAELİ ŞUBESİ / BAŞÖRTÜSÜNE ÖZGÜRLÜK 284. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

Değerli basın mensupları ve saygıdeğer dava arkadaşlarımız,

Hakları çiğnenen, ezilen ve hor görülen, gerek ekonomik sıkıntıları, gerekse de sosyal-kişisel hakları öteleştirilen halkımızla birlikte, olan biteni şaşkınla izlemek zorunda kalıyoruz…

Bu nasıl bir ülke ki, hâlâ 50 – 60 yıl önceki sosyal ve siyasal sorunları sanki, bugün ortaya çıkmış gibi konuşabiliyoruz?.. Halkın seçim hakkını defalarca kullandığı ve devletten beklentilerini milyonlarca kez haykırdığı halde, nasıl oluyor da dedelerimizin, ninelerimizin çektikleri aynı acıları ve kederleri hissedebiliyoruz? Dünya, bütün hızıyla dönerken, dönmeyen-dönemeyen sadece bizim ülkemizin coğrafyası mıdır? İşlerine gelince oylarımızın kutsallığından söz eden politik-acılar, alın terimizin ve vatandaşlık haklarımızın kutsallığını göremiyorlar mı?

Bir darphane gibi haraç kesen okullarımız ve bir eğitimciden çok tahsilatçıya benzeyen eğitimcilerimiz, 50 yıl önceki eğitim seviyesinden bu yana hangi seviyeye ulaşabilmişlerdir? Milli Eğitim, “Öğretebildiğimiz en net ve kesin bilgi, Andımız’dır” der gibi iş görmeyi ve öğretirmiş, eğitirmiş gibi davranmayı insanlık tarihinin hangi çağında bırakacak?

Dileyen herkesin internetten uluslararası üniversitelerde eğitim görebildiği ve diploma alabildiği bir çağda, insanlara ana dilllerinde eğitim hakkını vermeyi devletimiz ne zaman becerecek? Nerdeyse 100 yıldır devam eden ve 100 yıldır çözeceğiz vaadleriyle kandırıldığımız, başörtülü eğitim alma hakkımız ve alınterimizle inşa edilen, memurlarını vergilerimizle istihdam ettiğimiz kamusal alanlardan faydalanma hakkımız, kıyamete kaç saat kala mağdurlarımıza iade edilecek?..

1000 yıllık devlet geçmişi bulunan bir milletin aklına, dinine, tarihine ve kültürüne aykırı, batının ihdas ettiği yasalarla dolu olan ve neredeyse her suçlunun kendi lehine teviller bulabildiği, her zalimin yaptığını yanına kâr bırakabilen, militarizmin ve despotizmin kandiline yakıt ikmali yapan, kapitalistin ve sömürgenin ekmeğine yağ süren, halkın ise çanına ot tıkayan Anayasamız, halkın çıkarlarına göre, kaçıncı kuşak torunlarımız döneminde değişecek?..

Var olduğundan beri, halkın sevdiklerini asan, halkın haklarının aleyhinde hüküm veren, halkın çocuklarını zindanlara mahkum eden, ideolojileşmiş, taraf tutan, azınlığın borusunu çalan ve yasadışı çetelere göz kırpan yargı sistemimizin değişmesi, “duyarlı bir hukuk”a sahip olması için, daha ne kadar beklememiz gerekiyor?..

100 yıldır, emperyalist batının yol haritasının gönüllü uygulayıcısı ve coğrafyalarımızı kan gölüne çeviren barış süreçlerinin kıdemli arabulucusu olan bürokratlarımız, batılı patronlara “Bizim, sizin tarihinizin 5 katı kadar devlet geleneğimiz ve tecrübemiz var. Bu ucuz ve şeytani Bizans oyunlarınıza pabuç bırakmayız” diyerek,tüm müslüman coğrafyalarının yüreğine su serpecek bir eylemi göstererek, masaya yumruğunu ne zaman vuracak ve emperyalizmin elini, bu coğrafyalardan ne zaman kesecek?..

Devlet, kendi tebasına ait, kendi nüfus kütüklerine kayıtlı ve kendi vergi dairesine bağlı insanların dilleri, dinleri ve ırklarıyla kavga etmeyi ne zaman bırakacak? Askerlik için davullarla, zurnalarla gönderdiğimiz çocuklarımız, daha kaç sene evimize cansız bedeniyle gelecek?.. Daha kaç yıl mazlum halkımızın kadınları dul, çocukları yetim ve anne babaları kahırlı bir hayata mahkum olarak kalacak?..Daha kaç yıl vaadlerle kandırılacak, oyalanacak ve bekletileceğiz?..

Değerli zamanlarınızı lutfettiğiniz için hepinize saygılarımızı sunarız…

MAZLUMDER Kocaeli Şubesi

One thought on “Kocaeli 284. Eylem: Başörtüsüne özgürlük kıyamete kaç kala gelecek?

  • Aslanların be helel olsun size saygı ve takdirle izliyoruz, boyun eğmediniz, çark etmediniz.Kaytaranlara karşı yarın Allah katında huccet olacaksınız.

Bir cevap yazın