Halkın okullarından halkın çocuklarını kovuyorlar!

Kızıltepe Mehmet Emin Değer İlk Öğretim Okulu 8. Sınıf öğrencisi Medine Karaalp, inancı gereği taktığı başörtüsü ile okula gitmek istedi. Ancak okul yöneticileri tarafından yasal olarak herhangi bir sınırlama olmadığı halde zorla okuldan çıkarıldı.

SORUYORUZ;

Kimin okulundan kimi kovuyorsunuz? Her kuruşu halkın parasıyla yapılan okullardan halkın  çocuklarını hangi hakla kovuyorsunuz?

Bu çocukları  kovmak için hangi yasal dayanağınız var?

Anayasasında “ilköğretim zorunlu ve parasız” diye yazan bir ülkede memurlar, anayasanın  üstünde hangi hak ve yetkiyle karar alabiliyorlar?

Bu yetkiyi kimlerden alıyorlar ve kimler adına kullanıyorlar?

Hukukun üstünlüğünden dem vuran çok kıymetli hukukçular anayasaya rağmen en temel haklar yurttaşların ellerinden alınırken üç maymunu oynamalarını hangi gerekçelerle izah ediyorlar?

HASTALIK SİSTEMİN  ÖZÜNDEDİR

Her taşı halkın parasıyla kurulan okulları devlet yıllardır beyin yıkama merkezleri olarak kullanıyor. Yozlaşmış devlet kafası hala okullar aracılığıyla beyinleri yıkanmış yurttaşlar yetiştirebileceği hayalleri kuruyor.

İletişim çağında hala bunda ısrar etmek kafasızlığın ve zorbalık alışkanlığından başka bir şeyin yansıması olamaz.

Okullar yoluyla beyin yıkamak mutlak anlamda başarıla olabilseydi bugün totaliter rejimlerin ebediliğinden söz ediyor olurduk. Baskı ve dayatmalar kokuşmuş rejimlerin sonunu hızlandırmaktan başka bir işe yaramazlar.

Nasıl inanacaklarına, neye inanacaklarına ve nasıl yaşayacaklarına karar vermek insanların en temel hakkıdır. Bu hakkı her ne suretle ve her ne gerekçeyle olursa olsun engellemeye, yok saymaya ve yasaklamaya çalışmak insanın insan olma hakkına yapılan en bayağısından bir saldırıdır.

Söyler misiniz; tarihte hangi devlet, hangi ideoloji insanın insan olma hakkına savaş açarak, zulmederek ayakta kalabildi ve varlığını ilânihaye devam ettirebildi.

İstiklal Mahkemeleri kurdunuz binlerce masumu savunma hakkını kullandırmadan idam ettiniz. Dersimde çoluk çocuk masum insanları katlettiniz. Defalarca darbeler yaptınız halkın çocuklarını işkencelerden geçirip kanlarını döktünüz. Üniter devlet gerekçesiyle etnik kültürlere yapmadığınız baskı dayatma ve asimilasyon kalmadı. Laiklik gerekçesiyle irtica paranoyalarıyla din düşmanlığının zirvesine çıktınız.

Hala gözlerinizi açıp görmeyecek misiniz, akletmeyecek misiniz, utanmayacak mısınız?

Kürtler hala Kürt ve haklarını istiyorlar. Aleviler hala Alevi, inandıkları  gibi yaşamak ve inançlarıyla var olmak istiyorlar. Müslümanlar hala Müslüman Rablerinin emrettiği gibi dosdoğru yaşamak ve var olmak istiyorlar.

Başkalarını  kendi gibi inanmaya ve yaşamaya zorlamak, ideolojisini başkalarına dayatmak ve zorbalıkla herkesi tercih ettiği ideolojiye boyun eğdirmeye çalışmak çürümüşlük, bitmişlik ve zalimlikten başka bir şey değildir.

İDEOLOJİK EĞİTİME HAYIR DEMEK EVRENSEL İNSAN HAKKIDIR!

Okullar ideolojiden arındırmalıdır. Çocuklarımızın kendi yetenek ve becerilerinin farkına varmasını sağladığı ve bu farkındalığı  kullanıp geliştirebildiği öğretim merkezleri haline getirilmelidir. Okullar ve üniversiteler ideolojik dayatmaların ve tepişmelerin merkezleri olmaktan çıkartılmalıdır.

Devletler yurttaşlarına neye inanıp nasıl yaşayacaklarını deklare etme ve dayatma gibi bir hakka sahip değillerdir. Devletler halklarının tercihlerine saygı duymak ve taleplerini yerine getirmek ve düzenlemekle sorumludurlar.

Devlet ailenin dinine, diline, kültürüne saygı göstermeli ve bu değerleriyle birlikte her hangi bir yerden baskı ve dayatma görmeden yaşaya bilmesinin garantörü olmalıdır.

Çocukların öğrenim hakkı hiç bir gerekçeyle engellenemeyeceği gibi yetişkinlerin çalışma hakkı da ellerinden alınamaz. Hele hele sahip olduğu inanç gerekçesiyle öğrenim hakkını ve çalışma hakkını kişilerin elinden almak asla kabul edilemez.

İnsana ve insan olma hakkına yönelik bu saldırılara ya bir an önce son verirsiniz ya da her zaman yaptığınız gibi “dağları göstermiş” olursunuz. İnsan onuruna yakışan, insanca bir direniştir. Zulme karşı direniş ve boykot haktır.

Çocuklar ve okullar halkındır, devletin değil. Medine Karaalp’i, Ece Nur’u tebrik ediyoruz. İnsan olmanın onurunu küçücük omuzlarına yüklenen çocuklarımız umarız büyüklerine örnek olurlar.  

Yusuf TANRIVERDİ

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

GENEL BAŞKANI

Bir cevap yazın