Akyazı 192. Eylem: Özgürlüğe şart koşulmaz!

Türkiye’deki egemen devlet ideolojisinin özgürlüklere uyguladığı müdahalenin en ağır şekilde uygulandığı alanlardan biri dini özgürlükler alanı olup başörtüsü yasağı bu bağnazlığın zirveye ulaştığını göstermektedir. Yıllarca müslüman kızların örtüsü ile uğraşan bu ilkel zihniyet sahipleri, binlerce öğrencinin eğitim hakkını ellerinden aldılar, kamuda çalışmalarına izin vermediler ve böylece tarihteki utanç sayfalarında yerlerini aldılar.

Devlet ideolojisinin kemikleştiği en canlı siyasi parti olan CHP’nin bugünlerde başörtüsü yasağının kaldırılmasına ilişkin verdiği mesajlar bir yandan umutları artırırken, öte yandan partinin kurmaylarınca kullanılan kemalist ve yasakçı dil, mağdurlar ve toplumun tüm kesimleri tarafından ibretle izlenmektedir. CHP lideri referandum meydanlarında başörtüsünü kaldırmak için esip gürlerken ve sorunu çözmeye hazır olduklarını vurgularken, şimdilerde yan çizmeye ve bahaneler üretmeye başlamıştır. CHP’lilerin umut tacirliği yapmasına ve bu sorunun çözülmesi konusunda başka şartlar ileri sürmelerine izin veremeyiz. Zira başörtüsü yasağı başka hiçbir meselenin çözülmesinde bir malzeme veya gerekçe olarak kullanılamaz.

Başbakan’ın ısrarla CHP ve diğer siyasi partilerden başörtüsü yasağının kaldırılması için destek talebinde bulunmasını siyasi ahlak bakımından doğru bir davranış olarak görmekle birlikte, çözümsüzlük halinde hükümetin sorumluluğunu inkar edemeyiz. Kimse çözümden yana olmasa dahi hükümetin insiyatifi ele alarak bu sorunu tüm boyutlarıyla çözme iradesi göstermesi gerekmektedir.

Başörtüsünün üniversitelerde bir şekilde serbest bırakılmasını isteyen çevrelerin iş hayatında bu yasağı savunmaları ikiyüzlü bir tutumdur. Eğitim hakkından yararlandırılan başörtülü kızlarımızın çalışma hayatından dışlanmaları başlı başına bir ayrımcılığın sürdürülmesi anlamı taşımaktadır.

Başörtüsü yasağının tük eğitim kurumlarında ve kamu görevlerinde serbest olması gerekmektedir. Belli alanlarda yasağı kaldırmak, diğer alanlarda ise yasağı sürdürmek hiçbir şekilde kabul edilemez. Bizler parçalanmış özgürlükten yana değiliz. CHP’nin başörtüsü yasağının kaldırılması ile ilgili siyasetini dikkatle izleyeceğiz ve bu konuda samimi olup olmadıklarını ortaya çıkacak politikalarıyla hep birlikte göreceğiz.
Akyazı Başörtüsüne Özgürlük Platformu Adına

Mazlum der Akyazı Şube Başkanı

Burhan ÇİMŞİT

Bir cevap yazın