Yargıtay “Türban serbestisi laikliğe aykırıdır”

Yargıtay, başörtüsüne üniversitelerde serbestlik getirme yönündeki girişimlere karşı “laiklik” uyarısı yaparak devreye girmeye çalıştı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada son düzenlemelerin devrim yasalarına ve laiklik ilkesine aykırı olduğu ifade edilerek şöyle denildi: “Anayasanın 2. maddesine göre,Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir. Kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü ve yargının bağımsızlığı, hukuk devletinin temel ilkelerindendir.

Anayasanın 11. maddesinde Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olarak tanımlanması ve yasaların Anayasaya aykırı olamayacağının vurgulanması, 153. maddesinin son fıkrasında Anayasa Mahkemesinin kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağının öngörülmesi, 138. maddesinin son fıkrasında ise yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunun, bu organlar ile idarenin, mahkeme kararlarını değiştiremeyeceğinin ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceğinin açıkça hükme bağlanması hukuk devleti ilkesinin gereği ve sonucudur.

Dinsel inanç veya dinsel kurallarla doğrudan ilişki ve bağlantı kurularak yapılan düzenlemeler, hem devrim yasalarını, hem de laiklik ilkesini ilgilendirir.

Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin giyimlerini düzenlerken türban kullanımına dinsel inanç nedeniyle geçerlilik tanımak, kamu hukuku alanındaki bir düzenlemeyi dinsel esaslara dayandırma suretiyle laiklik ilkesine aykırılık oluşturur.”

AK Parti: Bir savcı tek başına karar veremez!

Yargıtay Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya ilk tepki AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik’ten geldi. Çelik “Bir savcı tek başına neyin doğru olduğuna karar veremez. Kimse Meclis’in iradesini yok sayma hakkına sahip değildir.” dedi.

YÖK: Konu kapanmıştır!

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamalarıyla ilgili ”Olabilir. Artık biz bu konuda konuşmayacağız” dedi.

Bir cevap yazın