YÖK, hâlâ kaldırılmalıdır!

YÖK 12 Eylül zihniyetinin bir ürünüdür. Şayet sorununuz kurumlardaki koltuklarda kimin oturduğuyla ilgiliyse o zaman siz susmaya devam edebilirsiniz. YÖK şimdi “dindar çocukların” elinde diye konjonktür, maslahat vesair bahaneler üreterek sessiz kalmayı tercih edebilirsiniz. Fakat sorununuz gerçekten bu darbeci zihniyet ise o zaman taleplerinizi zamanın getirdiği çıkarlara değil doğrularınıza göre seslendirmeye devam edersiniz.

Evet, YÖK kaldırılmalıdır. Üstelik bunu tam da özgürlükçüymüş gibi göründüğü bir süreçte söylemek daha anlamlıdır. Çünkü YÖK kimseye özgürlük lütuf edebilecek bir makam değildir. Hâlâ varlığı devleti koruma kaygısıyla anlamlıdır. Bugün yeni bir düzen kurulabilir ama YÖK bu haliyle o yeni düzenin koruyucu-kollayıcısı olacak demektir. O halde her halükarda bu kurum devletin ideolojik aygıtı olmaktan çıkmamış sayılır. Kaldırılmalıdır.

Evet, YÖK hâlâ kaldırılmalıdır.

Platform Haber

Bir cevap yazın