693 STK’dan Bölge Deklarasyonu: Barış için adım atın!

Diyarbakır’da toplanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki 693 Sivil Toplum Kuruluşu ve DTK, PKK’nin eylemsizlik kararına ilişkin hazırladıkları “Bölge Deklarasyonu” açıkladılar.

Açıklamada”Bu süreçte operasyonların ve tutuklamaların devam etmesi, sınır ötesi operasyonlar için tezkerenin uzatılması, hükümet yetkililerinin tasfiye amaçlı Irak, İran, Suriye, ABD ve AB ülkeleri arasında mekik dokuması geleceğe dair toplumsal kaygıları artırmaktadır. Başta hükümet olmak üzere devlet erkini elinde bulunduran güçlerin demokratik yöntemler yerine askeri seçeneklerde ısrar etmesi, barışçıl çözüm yönündeki umutlara gölge düşürmektedir.” denildi.

ÇÖZÜM İÇİN SOMUT ADIMLAR

Açıklamayı okuyan Ekmen, DTK ve 693 STK olarak Kürt sorunun çözümü için devletin öncelikli olarak atması gereken adımları şöyle sıraladı:

* Kürt sorunun çözümü için anadilin kullanımı önündeki engellerin, tutuklu bulunan Kürt siyasetçilerinin anadilde savunma hakkının tanınması ve serbest bırakılmalı.

* Askeri ve siyasi operasyonlar durmalı, TMK kaldırılmalı, Türk Ceza Kanunu’nu evrensel hukuka aykırı taşıyan adaletsizliğe neden olan hükümleri ve benzer anti demokratik kanunlar değiştirilmelidir.

* Kürt sorunun çözümünde katkısı olacağını inandığımız PKK Lideri Abdullah Öcalan ve diğer dinamiklerle diyalog devam etmeli ve bir bütün olarak sürece katılmaları için koşullar oluşturulmalıdır.

* Halkın gerçek anlamda iradesinin meclise yansıması için, koltuk kaygısı taşımadan, önümüzdeki seçimlere yetişecek şekilde seçim barajının düşürülmesi.

* Gerçekleri açığa çıkarmak için geçmişle yüzleşmek ve aydınlık bir gelecek için Hakikatleri Araştırma Komisyonu zaman kaybetmeden kurulmalıdır.

* 12 Eylül’ün ürünü olan anayasa yerine demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi, çoğulcu bir anayasa çalışmaları hemen başlamalıdır.

* Türkiye’nin içine düştüğü çözümsüzlük, çıkmazdan kurtulması için tarihi önemde bir adım olan eylemsizliğin uzatılması kararına, bütün kesimlerin ve güçler tarafından doğru okunması ve karşılanması gerektiğine inanıyoruz.

* Sorunların çözümünde demokratik yöntemler, diyalog ve müzakere süreçlerinin esas alındığı günümüz dünyasında Kürt sorunun çözümüyle ilgili, eylemsizlik süreciyle yakalanan bu fırsat heba edilmemeli, toplumsal umutlar ve beklentiler boşa çıkarılmamalıdır.

Bu talepler oldukça makul taleplerdir; aynı zamanda bölge kamuoyunun da çözüme dönük beklentilerini yansıtmaktadır.

Kaynak: HABERDİYARBAKIR

Bir cevap yazın