Akyazı 201. hafta: Öğrenci eylemlerini eleştirirken ölçü kaçmamalı

Son günlerde yaşanan öğrenci eylemleri gündemdeki yerini alırken, üniversitelerde eğitim kalitesi de tekrar tartışılmaya başlandı.Düşünce ve ifade özgürlüğünün üniversitelerde bizzat öğrenciler tarafından kullanılması gerekirken, bilim yuvası olarak gösterilen bu kurumlarda ne yazık ki polis kuvvetleri dolaşmaktadır. Gençlerin düşüncelerini usulüne uygun biçimde ifade etmeleri ve eleştiri haklarını kullanmalarından daha doğal bir şey olamaz. Bu yüzden siyasetçiler, öğrenci eylemelerini eleştirirken ölçüyü kaçırmamalı ve temel hak ve özgürlüklere saygı çerçevesinde davranmalıdırlar.

İlk ve orta öğretimde başörtüsü yasağını savunan meclis insan hakları komisyonu başkanı Zafer ÜSKÜL’ün haddini aşan açıklamalarını kınıyoruz. Başörtülü öğrencilerin hangi okullara gidip gitmeyeceğini ÜSKÜL değil, öğrenci ile velisi karar verir.

Üniversitelerde başörtüsü yasağının kısmi oranda hafiflemesiyle birlikte başörtülü kadınların çalışma hakkı ve seçilme hakkı gibi konular önümüzdeki en ciddi hak ihlalleri olarak karşımıza çıkmaktadır.Yaklaşan seçimlerde başta iktidar partisi olmak üzere siyasi partilerin başörtülü aday göstermesini istiyor ve destekliyoruz. Ayrıca başörtülü bağımsız adayların da seçime girmesinin bu konuda yaşanan ayrımcılığı gidermek için önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz.Diğer yandan kamu ve özel sektörde başörtülü kadınların niteliklerine göre istihdam edilmesini ve çalışma haklarının engellenmemesini istiyor ve destekliyoruz. Sonuç olarak insan haklarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ve parçalara ayrılmış bir özgürlük anlayışının insanın saygınlığına gölge düşüreceğini savunuyoruz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündemi değiştiren bir diğer konu ise Wikileaks internet sitesi tarafından yayınlanan gizli belgeler ve bu belgelerde başta ABD olmak üzere küresel güçlerin işledikleri savaş ve insanlık suçlarının bir kez daha ortaya çıkmasıdır.Diplomatik yazışmalardan anlaşıldığı gibi ABD’nin Irak ve Afganistan işgallerinde ve diğer ülkelerde yaptığı askeri operasyonlarda birçok ülke yöneticilerinin ihanetleri de gözler önüne serilmektedir.Açığa çıkan bu kirli ilişkilerden rahatsız olan ABD ve işbirlikçileri Wikileaks sitesi kurucusunu tutuklatmışlardır.Tutuklanan yöneticinin işkence ve kötü muamele görme ihtimali yüksektir ve adil olmayan bir yargılama sonucu uzun süre cezaevinde tutulabilir.İnsan hakları savunucuları olarak Wikileaks yöneticisinin yaşam hakkından kaygı duyduğumuzu belirtiyoruz.

Gelecek hafta cumartesi günü saat 12:30’da buluşmak üzere Allah’a emanet olunuz.

Akyazı Başörtüsüne Özgürlük Platformu Adına

Akyazı Mazlum-der Şb.Bşk.Yrd.

Mahmut ALEMDAR

Bir cevap yazın