4 KİŞİ BİR AİLEYE BAKAMIYOR

Sosyal-İş Sendikası’nın hazırladığı rapora göre, 4 kişilik bir ailenin tüm fertleri asgari ücretle çalışsa bile kazandıkları para yoksulluk sınırının altında kalıyor.

Sendika tarafından hazırlanan ve son 5 yılda asgari ücret seviyesindeki değişimler ile enflasyon, açlık ve yoksulluk sınırı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan raporda özel sektörde asgari ücretlilerin kayıtlı işçiler içindeki oranının yüzde 46,5, kamu sektöründe ise yüzde 11 düzeyinde olduğu ifade edildi.

Asgari ücretin ağırlıkla özel sektörde yoğunlaştığı ve bu sektörde yaklaşık her iki işçiden birinin asgari ücretle çalıştığı belirtildi. Raporda, 2010 yılı da baz alındığında 4 milyondan fazla işçinin asgari ücretle çalıştığı ifade edildi.

ENFLASYON ASGARİ ÜCRETTEN DAHA ÇOK ARTTI

Resmi enflasyon oranı esas alınan Tüketici Fiyatları Endeksi’nde çok sayıda gider kaleminin yer aldığı ve enflasyon oranının bu gider kalemlerine göre belirlendiği anımsatılan raporda, asgari ücretlilerin giderlerinde büyük pay tutan kira, ulaşım, elektrik, su, yakıt ve gıda giderlerinde yaşanan enflasyonun resmi enflasyon oranından çok daha fazla olduğu vurgulandı.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ DA ALTINDA

Raporda ”2010 Haziran ayı itibariyle asgari ücret 521 lira 89 kuruş iken, aynı dönemde açlık sınırının 817 lira 99 kuruştu. Bu veriler kıyaslandığında Türkiye’de asgari ücret açlık sınırının altında seyretmektedir. Türkiye’de asgari ücret son 5 yılda yüzde 37,1 artarken, açlık sınırı aynı dönemde yüzde 55,1 artmıştır. ” denildi.

4 KİŞİ DE ÇALIŞSA YOKSULLUK SINIRINA ULAŞMIYOR

2006-2010 yılları arasındaki asgari ücret ile 4 kişilik bir ailenin aylık zorunlu harcamasını ifade eden yoksulluk sınırı karşılaştırmasına yer verilen raporda, ancak 5 asgari ücretlinin maaşlarının toplamının yoksulluk sınırına yaklaştığı belirtildi.

Türkiye’de asgari ücretin son 5 yılda yüzde 37,1 artarken, yoksulluk sınırının aynı dönemde yüzde 43,1 artığı ifade edilen raporda, ”Son 5 yılda 4 kişilik bir ailenin asgari harcamalarını gerçekleştirmesi için o haneye en az 5 asgari ücret girmesi gerekmektedir. Yani 4 kişilik bir ailenin tüm fertleri asgari ücretle çalışsalar bile, eve giren para yoksulluk sınırının altında kalmaktadır. Sonuç itibariyle asgari ücret, yoksulluktan ziyade ancak sefalet ile açıklanabilir düzeydedir” ifadesi kullanıldı.

ENFLASYONA GÖRE ASGARİ ÜCRET BELİRLENMEMELİ

Raporda, asgari ücret uygulamasına ilişkin şu önerilerde bulunuldu:

”-Asgari ücret, insanca yaşayacak bir düzeye çekilmeli, asgari ücret en azından bilimsel yöntemlerle hesaplanan açlık sınırının üzerinde olmalıdır.

-Asgari ücretteki artış oranı belirlenirken, asgari ücretlilerin temel gider kalemleri çerçevesinde oluşturulan bir geçim indeksi esas alınmalı, asgari ücretin gerçek enflasyon karşısında erimesi önlenmelidir.

-Bölgesel asgari ücret uygulaması, asgari ücretin bölgeler ölçeğinde düşürülmesi gündeme dahi getirilmemelidir.

-Asgari ücret, tüm yaş düzeyleri için aynı olmalı, 16 yaş üstü ve altı farklı asgari ücret uygulamasına son verilmeli, bu uygulamanın 18 yaş üstü ve altı biçimde yaygınlaştırılması gündeme dahi getirilmemelidir.”

Asgari ücret ile çalışan işçilerin hemen hemen hepsinin sendikasız ve toplu iş sözleşmesi kapsamında olmayan işçilerden oluştuğu belirtilen raporda, işçilerin sendikalaşma ve toplu pazarlık yoluyla ücret ve haklarının iyileştirmesi önündeki tüm yasal ve fiili engellerin kaldırılması istendi.

Kaynak: Kanaltürk

Bir cevap yazın