ÜCRET ASGARİ, SEFALET AZAMİ!

Hükümet ve işveren el birliği yapınca yeni asgari ücret yine kölelik ücreti olarak kaldı. Oysa Sosyal-İş Sendikası’nın hazırladığı rapora göre, 4 kişilik bir ailenin tüm fertleri asgari ücretle çalışsa bile kazandıkları para yoksulluk sınırının altında kaldığı belirtiliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yıl asgari ücrete yapılacak artışları belirledi. Buna göre, asgari ücret yılın altı ayında yüzde 4.7, ikinci altı ayında ise yüzde 5.1 artırılacak. Asgari ücret, 1 Ocak 2011’den itibaren 16 yaşından büyükler için net 629.96 lira olarak belirlendi.

Oysa ki Türkiye’de asgari ücret, son 5 yılda yüzde 37,1 artarken, yoksulluk sınırı aynı dönemde yüzde 43,1 arttı. Son 5 yılda 4 kişilik bir ailenin asgari harcamalarını gerçekleştirmesi için o haneye en az 5 asgari ücret girmesi gerekiyor.  Sonuç itibariyle asgari ücret, yoksulluktan ziyade ancak sefalet ile açıklanabilir düzeyde kalıyor.

Dolayısıyla Hükümet’in işverenlerle mutabakata vararak açıkladığı bu karar, sefaletin ve emek sömürüsünün devam edeceğini ortaya koyuyor.

Asgari ücretin insanların en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamadığı bir vasatta böylesine düşük zam oranları, her iki işçiden birinin asgari ücrete çalıştığı bir ülkede emek sömürüsünün garantilenmesidir.

Zamlarla ve dolaylı vergilerle beli halkın beli bükülürken, Türkiye’nin gelişmişliği ya da kalkınmışlığı ne anlam ifade ediyor? Zenginin giderek zenginleştiği buna karşı yoksulun da açlık sınırına doğru itildiği ekonomik düzen, ancak zulüm ve ifsad üretecektir.

Platform Haber / İslam ve Hayat

Bir cevap yazın