Kürtler Kürtçe konuşur! Türkler Türkçe konuşur!

Bu gün güzel bir eyleme katıldım.

Ankara’nın ayazını “özgürlük” isteyen gençlerin yürekleri ısıttı.

Üniversitelerde özgürlük platformu adına il dışından da gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti eylem.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu önünde toplandık.

Ardından kortej oluşturup Sakarya meydanına kadar yürüdük.

Uzun zamandır böylesi bir eyleme katılmamıştım.

Dilimizin, yüreğimizin ve devrimci adımlarımızın pası açıldı doğrusu.

Rahmetli Mehmet Akif İnan’ın “her eylem yeniden diriltir beni” mısraları geldi aklıma, mutlu oldum.

Eylemler devrimcinin namazları gibidir. Eylem ibadeti devrimcilerin yüreklerini, inançlarını tazeler, safları daha bir sıkı yapar.

Platform adına yapılan konuşmada: “12 Eylül’de YÖK’ü kurdular, 80′li ve 90′lı yıllar boyunca öğrencilerin sesini kısmaya çalıştılar, 28 Şubat’ta başörtülü öğrencileri okuldan attılar, yoksullara, Kürtlere üniversitelerin kapılarını kapadılar” cümlesi konuşmanın özetiydi.

Ana dilde eğitim yasağının kaldırılmasını dile getirdik.

Başörtüsü yasağının zorbalığını ve hukuksuzluğunun altını çizdik.

Kürtler Kürtçe konuşur, Türkler Türkçe konuşur gerçeğini üstüne basa basa haykırdık.

Basın açıklamasındaki bir cümle oldukça vurucuydu: “yıllarca ‘Kürt diye bir şey yoktur’a bizleri inandırmaya çalışanlar, şimdide Kürtçenin “bilinmeyen bir dil” olduğuna bizleri inandıracaklarını zannediyorlar”.

Önce mahkemeler Kürtçeyi bilinmeyen bir dil ilan etti. Ardından meclis tutanaklarına geçti “bilinmeyen dil”, ifadesi “birliğimiz, bütünlüğümüz” adına.

Koskoca devlet “”birlik ve bütünlüğümüzü” var olan gerçeğin inkârı üzerine kuruyor.

İnkâr politikalarını sürdürerek üniter yapıyı koruyacağını zannediyor.

Var olan gerçeği inkâr etmek için ya aptal ya da zalim olmak gerekir.

Ne akıl, ne vicdan, ne hakkaniyet, ne adalet duygusu var olan gerçeği inkâr etmez.

Kurucu konseptini var olan gerçeğin inkarı üzerine kuran bir devlet; devlet, millet kaynaşmasını sağlayabilmesi mümkün müdür?

İnkârcı politikaları savunanlar “efendim meclise şu kadar Kürt var” diye savunmaya geçiyorlar.

Dilleri “bilinmeyen dil” olanların mecliste olmaları ne kadar “bilinir” bir durumdur? Ülke sathında yok sayılanlardan bir kaçının mecliste olması onları “bilinir” kılmaya yeter mi?

Tam aksine inkâr politikalarınızı sürdürmeniz için kullandığınız politik bir atraksiyondan başka bir şey değildir.

Kafasını kuma gömen deve kuşları duyun! Bugün Ankara’nın sokaklarında haykırdık; “Türkler Türkçe konuşur, Kürtler Kürtçe konuşur” diye. Kulağınıza gelmiştir umarım.

Bir Türkü Türkçe konuşmasından, bir Kürdü Kürtçe konuşmasından tanırsınız. Bundan daha doğal ve gerçek ne olabilir? Ve bu gerçeği inkârdan daha ahmakça ve zalimce ne olabilir.

Ve daha güzel ne olabilir, üniversite gençliğinin bu hakikatleri zalimlerin yüzüne haykırmasından başka!

BAŞÖRTÜSÜNE ÖZGÜRLÜK

Eylemde “başörtüsü okula, ordu kışlaya” sloganı atıldı.

Gençlik başörtüsü Yasağındaki ordunun rolünü iyi biliyor. 12 Eylülcüleri, 28 Şubatçıları telin ettiler.

Bu ülkenin çocukları bu ülkeyi yaşanmaz hale getirenleri unutmuyor. Siyaset sever ordunun bu ülkedeki her türlü özgürlüğün karşısına “Cumhuriyeti ve değerlerini” korumak adına nasıl dikildiğini iyi biliyor.

Ve gençlik ordu kışlaya dönmedikçe ülkenin normalleşemeyeceğinin, özgürlüklerin geliştirilemeyeceğinin de farkında.

YÖK üniversitelerde başörtüsünün serbest olduğunu açıkladı.

Yasaklayanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Ancak yasak çeşitli üniversitelerde çeşitli şekillerde devam ediyor. Bazı üniversitelerde yasak rektörlükten gelirken bazı üniversitelerde ise hocalar inisiyatifiyle devam ediyor.

Şikâyetlere rağmen YÖK yasakçılar hakkında her hangi bir işlem yapılmış değil. Eylemin Ankara Üniversitesi Kampusu önünde yapılmasının nedeni de bu üniversitede hala katı şekilde yasağın devam etmesidir.

Gençler özgürlüğün verilmeyeceğini, ancak alanı bileceğinin farkındalar. Onun içinde eylemlerdeydiler.

Bu ülkede her şeyin rotasına girdiği ve olması gerektiği gibi yürüdüğü aldatmacana kanmıyor gençlik. Kanmadıklarını da “öz, öz, özgürlük” sloganıyla dile getiriyorlar.

Yusuf TANRIVERDİ

Bir cevap yazın