Davutoğlu Füze Kalkanı’nı övdü!

DSP İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelttiği yazılı soru önergesini cevaplayan Davutoğlu, balistik füze yayılmasının NATO’nun gelecek 10-15 yıllık dönemde karşı karşıya olduğu en önemli tehditlerden biri olarak kabul edildiğini, bu hususun yeni Stratejik Konsept’te de kayda geçirildiğini dile getirdi.

NATO’nun füze savunması mimarisinin kurulmasındaki amacın da balistik füze yayılmasının beraberinde getirdiği risk ve tehlikelerin bertaraf edilmesi ve her bir müttefikin güvenliğinin ve savunmasının sağlanması olduğunu kaydeden Davutoğlu, şöyle devam etti:

”Bu sistem, kitle imha silahlarının ve balistik füze tehdidinin yayılmasına karşı politikamıza hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır. Balistik füze tehdidine karşı ulusal düzeyde tedbirler alınması esasen tarafımızdan da değerlendirilmekte ve ulusal füze savunma sisteminin geliştirilmesi üzerinde çalışılmaktaydı. Ülkemiz, güvenliğin bölünmezliği ve ittifak dayanışması ilkelerine uygun olarak füze savunması sisteminin tüm müttefiklere ‘tam kapsama’ sağlayacak şekilde, risk ve külfetlerin hakça paylaşımı prensibi temelinde teşkil edilmesi hususunu gerek Lizbon Zirvesi’ne giden süreçte, gerek Zirve sırasında vurgulamış, ulusal çıkarlarımız her aşamada göz önünde bulundurulmuştur.

Sonuçta, füze savunma sisteminin küresel düzeyde mevcut balistik füze yeteneklerini gözönünde bulunduran ve tehdit algılaması bağlamında belli bir ülkeyi hedef almayan jenerik bir sistem olarak geliştirilmesi üzerinde mutabakata varılmıştır.

Türkiye’nin savunmasına katkıda bulunacak söz konusu proje,  NATO caydırıcılığının taarruz unsurlarından ziyade savunma sistemlerine dayandırılması hedefinin önemli bir projesi olarak görülmektedir. NATO’nun füze savunma sistemi oluşturmasına yönelik olarak alınan ilke kararında bu sistemin hangi müttefik ülkelerde yer alacağı belirlenmemiştir.”

Dünya Bülteni

Bir cevap yazın