ÖSYM “BAŞI AÇIK” ŞARTINI KALDIRDI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı. Önceki kılavuzlarda yer alan ‘başı açık’ ifadesi, ‘yüzü açık’ olarak değiştirildi. Bu değişiklikle, adaylar başörtüleriyle fotoğraf çektirebilecek ve aynı şekilde sınava girebilecek.

Kılavuza göre, sınava girişte de sınava girecek adayın yüzünün, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmasının yeterli olduğunun altı çizildi. Sınavlara başvuruda, okul müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları başvuru merkezi olarak görev yapacak. Mezun durumdaki adaylar, başvurularını istedikleri merkeze yapabilecek.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru için, 2009 veya 2010 ÖSYS başvurularından birinin başvuru merkezi aracılığıyla yapılmış olması şartı aranacak. Başvuru işlemini yaptıracak adayın, başvuru merkezine gelmeden önce 35 TL başvuru ücretini yatırmış olması gerekecek. Adayların Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) başvuru işlemi sonrasında kendilerine verilecek şifreyi, daha sonraki işlemlerinde de kullanacaklarından unutmaması ve saklaması gerekiyor.

Adayın başvuru merkezine giderken yanında Aday Bilgi Formu, nüfus cüzdanı veya pasaport, mezun öğrenciler için ortaöğretim diplomasının resmi onaylı bir sureti, banka dekontu olması gerekiyor.

Platform Haber

Bir cevap yazın