Azarbeycan’da yasak ve İslam’a ihanetin perde arkası

İslami yayılış dalgası dünya çapında geniş bir şekilde yayılmaktadır. Muhtemelen bu büyük akımdan haberdar olmayan ve bu dalgadan etkilenmeyen kimse kalmamıştır. Hakikat peşindeki siyasetçiler, ülkelerinde baş gösteren değişikliklerin halklarının dini ve kültürel yapısına zarar vermemesi ve tepkisini çekmemesi için değişiklikleri ustaca idare etmeye çalışırlar.

Batı toplumlarında örneğin Kur’an-ı Kerim’e veya İslam Peygamberi Resul-i Ekrem (sav)’e saldırılarda bulunulduğu zaman, bu ülkelerin devlet adamları ihanette bulunanlarla aynı dinde belki de aynı düşüncede bulunmalarına rağmen, Müslüman topluluğun kamuoyunu kontrolde tutmak için yapılan ihanetleri kınama yoluna giderler. Din, insanların günlük hayatlarında derin nüfuza sahip olduğundan daha önceleri bu tür ihanetlerden hoşlandıkları halde zahiri olarak bu çirkin saldırıları kınayıp toplumlarını muhtemel krizlerden kurtarmaya çalışırlar. Bu ülkeler sadece % 10’u Müslüman olan halklarına karşı böyle davranırlar. Oysa yöneticileri Müslüman olan ve halklarının % 99’u Müslüman olan ülkelerde İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sav) ve Müslümanların diğer mukaddesatına ihanet edildiği zaman, halklarının mukaddesatına yapılan hakaretlerin doğuracağı rahatsızlıklardan dolayı devletlerin çok hassas davranmaları gerekir.

Birkaç gün önce habercilerin teleksine takılan bir haberde, Azerbaycan Cumhuriyetinde yayınlanan Siyonistlere ait bir derginin Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’e hakaret eden ve hürmetini çiğneyen yazılar yazdığı bildiriliyordu. Şu ana kadar Azerbaycan devleti tarafından herhangi bir tepkinin gösterildiğiyle ilgili hiçbir haber duyulmadı. Siyonistlere ait “Alma” dergisinin bu çirkin ihanetinin üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Ancak Azerbaycan devletinin yetkililerinin sessiz kalmamaları ve Müslümanları rencide eden bu tür ihanetlerin önünü almaları gerekirdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti, % 99 Müslüman nüfusuyla, dini duyarlılığı yüksek bir topluluğa sahiptir. Bu yılki Muharrem ayında Hz. Hüseyin (ra)’in şehadetiyle ilgili taziye merasimlerine milyonlarca Azerbaycanlı Müslüman’ın katılışı, bu ülkedeki dini hayatın canlılığını, İslam’ın insanların davranışlarında gün geçtikçe etkin bir hal aldığını göstermektedir. Dini zayıflatmayla ilgili her girişim ve İslami mukaddesata yapılan her saldırı Müslüman halkın tepkisiyle karşılık bulacaktır. Hz. Peygamber (sav)’e ve Ehli Beytine olan muhabbet, halkın etine ve kemiğine işlemiş durumda. İslam’ın mukaddesatına yapılan her saldırı Müslüman halkta öfke patlamasına yol açacak. Tabii olan, Azerbaycan ülkesinin bu şartlarda muhtemel krizleri önlemek için İslam’ın mukaddesatına yapılan saldırılara karşı kesin bir mevzi alması. İkinci adımda ise İslam’ın mukaddesatına bu çirkin saldırıyı yapanlara karşı harekete geçilmeli, gerek kanuni ve gerek güvenlik açısından en uygun cevap verilmelidir.

Bir süredir Siyonist rejimin istihbarat örgütü MOSSAD, Azerbaycan halkına nüfuz edip halkın dini inançlarını zayıflatmaya, bu Müslüman coğrafyada İslam’a ihanetlerde bulunarak, halkı dinden uzaklaştırmaya ve inhiraf ortamını geliştirmeye çalışmaktadır. Halka dayatılan Komünizmin yıllarca devam eden çabalarına rağmen Müslüman halkın İslam’a bağlılığını yok edilemediği gibi, Siyonistlerin çirkin elleri Müslüman halkın ruhunu İslam’dan koparamayacak.

Dine bağlılık ve dini hayat bir ülkenin emniyeti için çok geniş bir ortam hazırlar. Azerbaycan makamları halkın yaşantısında gittikçe etkin olan İslami hayattan rahatlıkla istifade edebilir, bu alanda uzun boylu programlar geliştirebilirler. Zaten Müslüman Azerbaycan halkı gün geçtikçe bilinçlenmektedir. Devletten beklenen İslam’ın mukaddesatına yapılan saldırıların karşısında durmaktır. Ancak, devlet bunu yapmadığı gibi, okullarda hicabı yasaklamakla, hem İslam’ın mukaddesatına saldıranlarla aynı zeminde bulunmakta hem de Müslüman halkına karşı bizzat mevzi almaktadır.

Azerbaycan devleti, bu İslami coğrafyayı Siyonistlerin hizmetine sunmak ve Siyonistlerin Müslümanlara karşı öldürücü faaliyetlerine izin vermekle büyük bir suç işlemiştir. Hiçbir ülke, halkına karşı başlattığı savaşı kazanmaya muktedir olamaz. Azerbaycan’ın çevresindeki ülkelere bakıp ibret alması kesinlikle faydasına olacak. Bıçak kemiğe dayanırsa, din ve diyanetlerine ihanet edilen Müslüman halk devletin tepkisizliğinin devam ettiğini görürse, devlete karşı güvenini yitirip sorunu bizzat kendisi halletme yoluna gidecek.

Yazan: Hasan Reşvend

Kaynak: Cevan Gazetesi

Çeviren: Ahmet Dağcı


Bir cevap yazın