YASAKÇI SENDİKA VE DANIŞTAY PRODÜKSÜYONU

Eğitim ve Bilim İş Görenleri Sendikası (Eğitim-İş), daha önceki değişikliklerde olduğu gibi yine başörtüsüyle verdiği mücadele doğrultusunda, 2010 ALES sonbahar dönemi kılavuzu Danıştay’a götürmüştü. Klavuzda adayların fotoğraflarıyla ilgili maddede “başı açık olarak sınava girilmemesi halinde sınavın geçersiz sayılacağı” şeklindeki ibarelerin yer almaması nedeniyle eksik düzenleme yapıldığı gerekçesiyle iptali ve yürütmesini durdurması istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi de kılavuzdaki söz konusu düzenlemelerin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. Daire, kılavuzda başı açık fotoğraf çektirme ve sınava başı açık girilmesini zorunlu kılan düzenlemelere yer verilmemesi nedeniyle, başvuruda bulunan erkek-kadın adayların fiziksel olarak teşhislerinde güçlük oluşacağı ve sınav güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğabileceğine işaret etti.

Yasak kararında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Danıştay’ın başörtüsü ile ilgili kararları da gerekçe gösterildi.

PLATFORM HABER

Bir cevap yazın