İÜ Avcılar Kampüsü’nde başörtüsü zulmü sürüyor

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampusu Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü birinci sınıfa devam eden başörtülü öğrenciler mevcut derslerinden fizikokimya dersine giren Yard. Doç. Dr. Gönül Keçeli’nin yasakçı tutumuyla karşılaşıyorlar. Başörtüyle derse girilmasi karşısında yasakçı tavır takınan Keçeli’nin derslerine bazı öğrenciler ancak başlarını açarak girebiliyorlar.

Başörtüsünün, YÖK’ün genelgesinden sonra özellikle İstanbul Üniversitesi olmak üzere birçok yüksek öğrenim kurumunda serbest bırakılmasına rağmen Gönül Keçeli, bu uygulamayı sürdürmekte ısrar ediyor. Öğrencilerin derse girmeme durumunda sınıf tekrarı yapacakları muhtemel olan derste Yar. Doç. Dr. Keçeli başörtüsüyle girmek isteyen öğrencileri tutanak tutmakla tehdit ediyor.

Ayrıca öğrencilerin söylediğine göre Keçeli’nin girdiği fizikokimya dersi dışında fakülte ve kampus genelinde bazı öğretim görevlileri de girdikleri derslerde aynı yasağı uygulamakta ısrar ediyorlar. Yetkili makamların bu konuda öğrencilere yeterli desteği sağlamamaları ve üniversite içerisinde tüm öğretim elemanlarının dokunulmaz bir statüde olması, öğrenciyi tutanak ve dilekçe konusunda çekingen hale getiriyor.

Kaynak: Haksöz Haber

Bir cevap yazın