KİAP Anadil Çalıştay’ı sonuç bildirgesi

Kürdistan’da faaliyet yürüten İslami kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu Kardeşlik İçin Adalet Platformu (KİAP), ikinci toplantısını 22 Aralık Cumartesi günü Şanlıurfa’da gerçekleştirdi.

Bir gün süren ve Kürt Sorununda Anadil meselesinin masaya yatırıldığı çalıştayın sonuç bildirgesinde, dillerin ve renklerin Allah’ın ayeti olduğunun altı çizilerek, anadilin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

KİAP olarak tartışmada hakem değil taraf olduklarının deklare edildiği sonuç bildirgesinde varılan sonuç şu şekilde özetlendi:

KARDEŞLİK İÇİN ADALET PLATFORMU

ANADİL ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

ŞANLIURFA-22.01.2011

“Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması, O’nun ayetlerindendir. Doğrusu bunlarda, bilenler için dersler vardır.” (Rum Suresi 22)

İnsanlık ailesinin anlaşabilmesinin en önemli unsuru olan diller yukarıda zikredilen ayette buyrulduğu gibi Allah’ın mucizelerindendir. Farklı kavimler gibi farklı diller de yaşamın fıtri gerçeklerinden biridir ve Allah tarafından yaratılmış olmanın saygınlığını taşımaktadır.

Bu sebeple bütün dillerde olduğu gibi Kürt dilinin de bu saygınlığı hak ettiği bir hakikattir ve her alanda bu saygınlığına yakışır bir şekilde muamele görmelidir.

Bu temel espriden hareketle;

Bizler her konuda olduğu gibi Kürt sorunu ve dil meselesine de İslami ve dolayısıyla insani bir bakışla yaklaşıyor ve ilkesel bir değer atfediyoruz. Bizler bu tartışmada hakem değil taraf olduğumuzu deklare ediyoruz. Bu bağlamda yaptığımız çalışmada vardığımız sonuçlar şöyledir:

1. Kürtçe hayatın tüm alanlarında serbestçe kullanılmalıdır.

2. Kamusal alanın tamamında Kürtçenin kullanılabilmesi önündeki kısıtlayıcı yasalar kaldırılmalıdır.

3. Kamusal alanda Kürtçenin kullanılması, Kürtçe açısından hayatidir. Çünkü kamusal alan günümüz şartlarında yaşamın çok önemli bir bölümünü kapsamaktadır. Dolayısıyla bir dilin bu denli geniş bir alanda kullanılamaması demek o dilin yavaş yavaş ölmesi anlamına gelmektedir. Bu nedenle her dil günümüzde devlet korumasına muhtaçtır.

4. Anadil Kürt sorununun temel konusu olup, bu sorun çözülmeden Kürt sorunu çözülemez.

5. Anadilde eğitim hiçbir koşulda vazgeçilemez bir haktır.

6. Resmi dilin Türkçe olması devlet için bir tabu olsa da, dünyada onlarca devlet birden çok resmi dile sahiptir ve bundan dolayı bir sorunla karşılaşmamaktadırlar.

7. Anadilde eğitim için gerekli teknik yapıyı kurma devletin görevidir. Anadil talebinde bulunanların bu hususta teknik çözümler geliştirmek gibi bir sorumlulukları yoktur.

8. Kürtçenin yazı dili olarak kullanılmasının önündeki engellerden biri olan X, Q, W harfleri üzerindeki Kürtçeye has yasak kalkmalıdır.

9. Belediyelerin ve valiliklerin çok dilli hizmetinin önü açılmalıdır.

10. Kürtlerin yoğun yaşadığı illerdeki camilerde vaaz ve hutbelerde Kürt dili kullanılabilmelidir.

11. Resmi kurumlarda Kürtçe tercüman bulundurulmalıdır.

12. Anadilde savunma hakkı temel bir haktır.

13. Kürtçe serbestisi yasal bir statüye kavuşturulmalıdır.

14. Kürt dili, yayından neşriyata, resmi hizmetlerden özel hizmetlere kadar özgür olmalıdır.

15. Kürt illerinde faaliyet gösteren kurumlar olarak Kürtçeyi her alanda serbest bırakmayan ve Kürtçeyi eğitim dili yapmayan bir çözümü kabul etmemiz mümkün değildir.

16. Anadil konusunda dile getirdiğimiz hususlar sadece Kürtçe ile ilgili değil her dil için geçerlidir.

17. Tüm bunların yanı sıra anadilde eğitimin içeriği ve niteliği de bu sorundan bağımsız olarak hayati öneme sahiptir.

Kamuoyuna saygılarımızla.

İmzacı 66 katılımcı kuruluş adına KİAP

One thought on “KİAP Anadil Çalıştay’ı sonuç bildirgesi

  • tebrik ediyoruz, hayırlara vesile olsun inş. ana dille ilgili talepler gayet yerinde. özellikle bütün dillerin zikredilmesi çok güzel olmuş.
    burada ve başka yerlerde benzerleri yapılan çalıştaylarda ifade edilen tespitler kürt sorununun çözümünde islamcılar için yol haritası olarak da okunmalıdır. eylem, boykot, oluşturulacak fiili durumlar aracılığıyla bu alanda ciddi bir muhalafet yükseltilmelidir.

Bir cevap yazın