ASGARİ ÜCRET AÇLIĞA MAHKUM EDİYOR

Asgari ücret, devletin emek gücünün sömürülmesine resmiyet kazandırdığı bir uygulaması. Türkiye’deki çalışma koşullarında kişilerin iş gücünden saatlerce faydalanılırken ve sosyal hakları neredeyse sıfırlanırken, bunca emeğin karşılığında aylık 621 TL şeklinde bir ücret vermek insafsızlıktır.  Büyük şirketlerin, kâr hırsına insanlığı feda ettiği bu çarpık düzen, rakamlarla ifade edilince sefalet boyutuna varıyor.

Türk-İş tarafından yapılan çalışma bunu bir kez daha ortaya koydu. Buna göre Türkiye’de, dört kişilik bir aile için açlık sınırının 870 TL, yoksulluk sınırı ise 2 bin 835 TL olarak bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) hesaplamalarına göre 12 milyon 751 bin kişinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı günümüz Türkiye’sinde yoksulluğun ‘bir yaşam biçimi’ olarak kanıksanır hale geldiği kaydedildi.

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir geçim düzeyini sağlayabilmesi için yapması gereken günlük harcama tutarının yaklaşık 95 TL olduğu, bunun geçerli asgari ücretin 4,5 katına denk geldiği belirtilen açıklamada, asgari ücrete yapılan zammın üçte birinin yılın ilk ayındaki fiyat artışları sonucu çalışanların cebinden alındığı ifade edildi.

Dar gelirli ailelerin elde ettiği gelirin, yeterli ve dengeli beslenme için gerekli harcamaları bile karşılayabilecek düzeyde olmadığı belirtilen açıklamada, gelir düzeyinin düşük ve yetersiz olmasının, dar gelirli kişi ve ailelerin sağlıksız ve dengesiz beslenmesine yol açtığına dikkat çekildi.

Platform Haber

Bir cevap yazın