Konya 177. hafta: Dünya İntifada ateşiyle yanıyor

“Ancak iman edip iyi ameller işleyenler ve Allah’ı çok zikredenler ve kendilerine zulmedildikten sonra öçlerini alanlar müstesna, yarın bilecek o zulmedenler hangi inkılâba münkalîb olacaklar.” (Şuara Suresi 227. Ayet)

Dünya ‘’İntifada’’ ateşiyle yanıyor… Ezilmiş, horlanmış, hakları ellerinden alınmış mustazaf halklar, dünyanın değişik yerlerinde zalime karşı kıyam ediyorlar. Bir rüzgâr esiyor dünyanın doğu tarafından. Zalimlerin yüreklerine korku salan özgürlük sevdalılarını umutlandıran bir rüzgâr… Bir rüzgâr esiyor Nil tarafından, umudumuz bir Musa habercisi olması. Beklentimiz, Mısır İntifadası’nın bir devrime dönüşmesi.

Firavun Hüsnü’nün, otuz yıllık saltanatı, Mısır halkının sert adımlarıyla sallanmakta, özgürlük talepleriyle yıkılmaya doğru gitmektedir. Özgürlük taleplerinin birer söylev olmaktan çıkıp, eyleme döküldüğü söylevlerin sokağa indiği Mısır’da beklentimiz odur ki; özgürlüğün çocukları Tevhid ve adalet üzerine bir inkılap gerçekleştirirler. Bu inkılap ezilmiş, sömürülmüş halkların umudu ve beklentisidir.

Mustazaf halklar, böyle bir muştulu haberi beklemektedir. Tunus’ta alev alan inkılap ateşi Mısır’da harlanıp Cezayir, Libya, Ürdün, Yemen vb. tüm diktatörlükleri tehdit etmektedir. Allah, zalimlere mühlet verir ama onların zulümlerini asla ihmal etmez. Alev alan bu inkılap ateşi, umudumuz odur ki; Tüm diktatörlerin eteklerini sarsın, onların yüreklerine kadar ulaşsın. Allah’a meydan okuyup, Allah’a savaş açan zalimlerin, Allah’ın kulları eliyle cezalandırılması olsun.

Zalimlerin adları, yönetim biçimleri ve soyları sopları ne olursa olsun, onlar zulmettikleri müddetçe zalimler güruhundandırlar. Hiçbir anlayış onların zulümlerini haklı gösteremez. Onyıllardır Müslüman halklar üzerinde zorba yönetimlerini hakim kılıp, işgalci ve zalimlerin işbirlikçisi olan bu tağutî rejimlerin yıkılması hakkın gerçekleşmesi hususunda atılmış önemli adımlar olacaktır.

İsrail’in varlığının garantisi, birkaç ülkeden biri olan Mısır’ın zalim Firavunu’nun yıkılışı Kudüs’ün özgürlüğüne giden önemli bir adım olacaktır. Bilinmelidir ki tüm özgürlük hareketleri Kudüs’e doğru ilerledikleri müddetçe hür kalacaklardır. Kudüs, özgürlüğün hedefi, hürriyetin kalbidir.

Dünya’yı saran bu inkılap ateşinin, işgalci zalimler tarafından, kendi çıkarlarına ve onlara uygun siyasi projelere dönüştürmeleri en büyük endişemizdir. Bu bölgelerdeki zalimlerin gidişi, yeni bir kaos ve yeni diktatörler meydana getirmemelidir. Çünkü önemli olan, diktatörlerin, zalimlerin gitmesi değil, onların yerine Tevhid ve adalet üzere yönetimlerin ve idarecilerin iş başına gelmesidir. Yoksa bir zalimin gitmesi, başka bir zalimin gelmesiyle sonuçlanacaksa, zulüm ideolojilerinden birinin yerine diğeri kurulacaksa, yapılan mücadele, dökülen kanlar, çekilen emek maksadına ulaşamayacaktır.

Biz Dünya’yı saran bu İntifada ateşini destekliyor, mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtiyor, zaferleri için dua ediyoruz…

Yaşasın şanlı direniş, yaşasın direnişin kutlu erleri, yaşasın bu direnişe gönül verenler ve yürekleri intifada ateşiyle yanıp tutuşanlar.

Ülkemizin kıymetli alimlerinden Mehmet Göktaş hocanın gözaltına alınışını ve gözaltına alınış esnasındaki uygulanan zorbalığı şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Fikirlerin, inançların baskı ve zulümle sindirilemeyeceğini açık olarak ilan ediyoruz. Kendisine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Tutuşan özgürlük alevinin, hürriyetin esenliğine dönüşmesi, Tevhid ve adalet üzere kurulu bir dünyayı şekillendirmesi umuduyla hepinizi 178. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

29 / 01 / 2011

Bir cevap yazın