Otoriter rejimlerin istikrarı aldatıcıdır

Tunus’taki hadiseler, milletlerin otoriter ve yiyici iktidar sahiplerine baş kaldırabileceğini, iç ya da dış askerî müdahale olmadan, muhalefet politikacılarının ve sivil toplum aktörlerinin yol göstericiliğine ihtiyaç duymadan, kendi gücüyle rejim değiştirebileceğini göstermiştir. Bu aynı zamanda bölgenin muktedirleri için bir uyarıdır da. Sosyal adaletsizlik, yolsuzluk, işsizlik ve siyasi baskının yaygın olduğu, anlaşmazlık ve istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bölge ülkelerinde gelecek karamsarlığı ve insan onurunun zedelenmesi, her an patlamaya müsait bir ortam hazırlamaktadır.

Sadece Tunus’ta değil, nüfus çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu Cezayir ve Ürdün de son günlerde şiddetli gösterilere sahne olmuştu. Mısır’da da düzenli protestolara tanık oluyoruz.

Tunus gençliği ayaklanarak, otoriter bir lideri devirdi. Ama olaylar sırasında ölenler oldu. Gelişmelerin yönünü kestirmek de mümkün değil. En iyi durumda Tunus bölgeye demokratik devlet emsali oluşturabilir. En kötü durumda ise kaos sürer ve çok daha fazla kan dökülür.

Tunus’taki bütün taraflara büyük sorumluluk düşüyor. Rejim değişikliği şeffaflık içinde ve düzenli bir şekilde tamamlanmalı, eski rejim sahneden çekilip, özgürlük, çoğulculuk ve sosyal adalet yolunu açmalıdır.

Mağripin komşusu Avrupa ve bütün Arap dünyası Tunus’taki hadiselerden ders almalıdır. Her şeyden önce siyasi ve ekonomik bakımdan Avrupa Birliği ile sıkı işbirliği yapan rejimlerin temel insan haklarını ihlal etmesine ve Mısır’da olduğu gibi seçimlere hile karıştırmasına göz yumulmamalıdır. Tunus örneği, otoriter rejimlerin temsil ettiği istikrarın ne kadar aldatıcı olduğunu kanıtlamıştır.

Deutsche Welle Türkçe

Rainer Sollich / Çeviren: Ahmet Günaltay

Editör: Murat Çelikkafa

Bir cevap yazın