‘Sömürge Valisi’ edasıyla okul teftişlerine son

Bugün Gazetesi’nde yayımlanan, bir kolordu komutanlığında bazı belgelerin imhasına dair haber birçok noktadan önem taşımakta. Aslında haberde yer alan belgelerdeki bilgiler kimseye yabancı gelmeyecektir. Ancak bunların resmi askeri yazışmalarda yer alıyor olması bir başka önem taşımaktadır…

Gazetedeki haber çerçevesinde asıl üzerinde durmak istediğim konu Milli Güvenlik Bilgisi Dersi hocalarıyla alakalı. Bu dersler 12 Eylül darbesinin mahsulüdür. Yapılması gereken, bu darbe ideolojisinin doktrinasyon dersi olarak konulan bu derslerin derhal kaldırılmasıdır. Çok geç kalınmıştır. Bu derslerin içeriği zaten Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 1 numaralı protokolünün “eğitim hakkı” ile ilgili 2. Maddesine aykırıdır. Bu madde hükmüne göre, doktrinasyon içeren dersler Sözleşme’ye aykırıdır. Anayasanın 90. Maddesine göre ise, İnsan haklarına dair uluslararası sözleşmeler kanunlarla çatıştığında, kanun uygulanmaz, sözleşme uygulanır. Milli Güvenlik Bilgisi Dersi, teknik olarak “illegal” derslere dönüşmüş bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu dersleri derhal müfredattan çıkartması gerekir.

Milli Güvenlik bilgisi Dersleri, sadece bir ders olarak da görülmemektedir. Bu dersler muvazzaf subaylar tarafından verilmektedir. Muvazzaf subaylar, sadece ders vermekle uğraşmamakta, kendilerini bir nevi “sömürge valisi” edasıyla, okulları teftişe yetklili görmektedir. Okulların temizliğinden tefrişatına, öğretmenlerin kılık kıyafetlerinden fikir ve eğilimlerine, öğrencilerin kılık kıyafetine kadar her konuda rapor hazırlayıp fişleme yapmaktadır. Bu konu liselerde müdürler ve öğretmenler tarafından zaten bilinmekteydi.

Bugün Gazetesi’nin haberi, bu fişleme işinin organize bir iş olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde işgüzar genraller tarafından “resmi” yazışmalarla tertiplendiğini göstermektedir. Okullara müdrü atanması konusunda bile bir çalışma organize ediyor kolordu komutanlığı. Darbe nasıl olur? Tanklarla sokaklarda yürümekle mi… Sivil kurumların generallerin talimatıyla denetlendiği ülkelerde darbe zaten sürüyor demektir, tankları görmeye gerek yok. Bu türden denetimlerin sadece okullara mahsus olduğunu da zannetmeyin; bütün sivil kurumların benzer şekillerde asker tarafından denetlendiğinden emin olun.

Milli Eğitim Bakanı, yakın zamanda, Milli Güvenlik Bilgisi Dersi’ne askerlerin girmesine son vereceğini, derslerin siviller tarafından verileceğini ifade etmişti. Bu beyanatı unutmayalım, unutturmayalım. Gerçi bu dersin tamamen kaldırılması gerekir; illegal hale gelmiştir. Ama en azından, acil olarak, birer “sömürge valisi” edasıyla teftiş eden muvazzafların okullardan uzaklaştırılması gerekir. Önce bu. Seçimlerden önce de Milli Güvenlik Bilgisi Dersleri kaldırılmalıdır.

Mustafa Şentop, Dünya Bülteni

Bir cevap yazın