Kocaeli 305. hafta: Zulme alkış tutanlar insanlık vicdanı affetmeyecek

Basın açıklamasını, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu adına, platform birleşenlerinden MAZLUMDER Kocaeli Şubesi adına, Şube başkanı Çetin Tahtacı yaptı.basın açıklamasının konusu, suçluların ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşmamaları, Ankara Üniversitesinde devam eden başörtü yasağına tepki ve baskılar karşısında ayaklanan Orta Doğu halklarına destek mahiyetindeydi.

Basın açıklaması metni:

ZULÜM YAPAN YA DA ZULME ALKIŞ TUTANLARI İNSANLIK VİCDANI AFFETMEYECEKTİR.

Değerli basın mensupları ve çok kıymetli halkımız. 305.Hafta basın açıklamamıza hoş geldiniz.

Bu ülkede güzel şeyler olmaya başladı. Her cumartesi Galatasaray Meydanında 306 haftadır oturma eylemi yapan Cumartesi Annelerini devletin başbakanının dinlemesi çok önemli bir gelişmedir. Haklarınızı ısrarla talep ederseniz, mutlaka karşılık bulabilirsiniz demektir. Bizlerde bu meydanda en temel insan hakkı olan dini inancına göre taktığı başörtüsü ile üniversitelerde eğitim alma hakkı için çoğu zaman açıklamalarda bulunduk. Başörtüsü zulmünün de hiçbir zulüm gibi devam etmeyeceğini, eninde sonunda ortak bir anlayışla çözüleceğini ifade etmeye çalışmıştık. Görünen o ki YÖK başkanı da, yasakçı olmayan diğer rektörlerde bunun farkındalığına vararak Anayasa ve kanunlarda olmayan bu yasak özgürlükçü bir anlayışla kendiliğinden çözümlenmiştir.

Fakat Ankara Üniversitesi bu yasağı sürdürmekte hala ısrar etmektedir. YÖK başkanının yaptığı açıklamayı bile hiçe sayarak. Bu meydanda yasakçı tüm rektörlere çağrımız “özgürlüklerden neden bu kadar korkuyorsunuz” olacaktır. Zulümle abad olunmaz.

Tunus ve Mısır’la başlayan Ortadoğu halklarının özgürlük mücadelesi Yemen’de son günlerde yapılan protestolarla sürmektedir. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu olarak, Yemen halkının Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’in 32 yıllık iktidarını sonlandırmak amacıyla gerçekleştirmekte olduğu barışçı protestolarını destekler. Ali Abdullah Salih’e, mevcut çağrıları dikkate alarak, doğrudan ya da dolaylı şiddet kullanmaktan kaçınma, siyasi tutukluları serbest bırakma, kamuoyunun haber alma hakkına saygı gösterme, gözaltı merkezlerini uluslar arası denetime açma, halkın yönetimde söz sahibi olmasını mümkün kılacak gerekli yasal ve anayasal değişiklikleri yapma ve toplumsal adaleti tesis etme çağrısında bulunuyoruz.

AİHM de Türkiye aleyhine açılan davaların sayısını da göz önünde bulundurursak acilen yargıda reforma gidilmeli, kişilere Anayasa mahkemelerine bireysel başvuru hakkı tanınmalıdır. 2004 yılında yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2011 tarihindeki tahliyeler dolayısıyla, yargılama sürecinin bir an önce tamamlanmasını istemekteyiz.. Vatandaşlar olarak yargıya güven çok önem arzetmektedir. Herkesin adaletin tecelli edilmesine hakkı vardır. Kimsenin haksız yere tutuklu kalmaması ne kadar önemliyse, suçluların da elini kolunu sallayarak toplum içinde dolaşamaması aynı derecede önemlidir.. Bunun için adalet gecikmemelidir.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platform bileşeni

MAZLUMDER Kocaeli Şubesi adına

Şube Başkanı Çetin Tahtacı

Bir cevap yazın