Konya 180. hafta: Kendiniz gibi düşünmeyenleri tahkir edemezsiniz!

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 180. Hafta basın açıklaması saat 12:30 da Kayalıpark Meydanında yapıldı. Açıklamayı platfrom adına Muharrem KESKİN okudu. Açıklamasında Orhan Çeker Hoca’yla ilgili son günlerde ülke gündeminde çokça yer kaplayan olaylara değinen Keskin, ”Orhan Çeker Hoca’nın bu baskılar karşısında gösterdiği ilmî kimliğine yakışan duruşu takdirle karşılıyor, hak sözü söylemek hususunda hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeden doğruları söylemeye devam etmesini istiyoruz. İyiye, doğruya ve hakikate bağlı olan herkesin de Orhan Çeker Hoca’yı desteklediğini açıkça bildiriyoruz.” dedi. Penguen dergisindeki karikatür olaylarına da değinen Keskin, ”Ülkemizde bir mizah dergisinin inançlarımızı tahkir eden ve inanç değerlerimizle alay eden bir karikatür yayınlaması Müslüman halkımızı rencide etmiştir.” dedi.

Açıklamanın Tam Metni:

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

“İnanan kadınlara da söyle: Bazı bakışlarını kıssınlar, ırzlarını korusunlar, kendiliğinden görünenler hariç süslerini göstermesinler. Başörtülerini göğüslerinin üstünden koysunlar. Süslerini kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları ve ya kardeşlerine, kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlarına, ellerinin altında bulunan cariyeler yahut kadına ihtiyaç bulunmayan erkek tabilere, henüz kadınların mahrem yerini anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süslerinin bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar.(Nur suresi 31. ayet)

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Medeniyeti, medeniyet telakkilerini, çağdaşlığı ve çağdaşlık anlayışlarını, içki kumar ve çıplaklık üzerine şekillendirenler, bu üç şeyi dünya görüşlerinin merkezine alanlar ve varlık nedenlerini bu üç şeyle ifade ederler, yine ayaktalar ve kendileri gibi düşünmeyenleri tahkir etmekte, onlara saldırmakta, düşüncelerine ve düşüncelerini ifade etme haklarına tacizde bulunmaktalar.

Onlar istiyorlar ki kimse onların yaşam biçimlerine karışmasın ve hiçbir değer onların yaşam anlayışlarını sınırlandırmasın. Hiçbir hukuk onları kayıt altına almasın. Fakat onlar kendileri dışında bulunana her şeyi sınırlandırsınlar her şeye tahakküm etsinler kendilerinin dışında bulunana herkese tacizde bulunsunlar.

Orhan Çeker Hoca’nın, kendisine yöneltilen hadım etmek cezasıyla alakalı bir soruya, verdiği cevapta ilmî ve insanî hassasiyetleri gözeterek, suçu ve suçun sebeplerini ortaya koyan cümlesi, kendi isteği dışında baskıcı bir güruhu da deşifre etmiş oldu. Bu tahakkümcü güruh hocanın ifadelerinden rahatsız olup bütün ahlaki değerleri hiçe sayan açıklamalarda bulunuyorlar. Orhan Çeker Hoca’nın ilmî, kimliğine ve bilimsel ifadelerine sansür koymaya çalışıyorlar. Ne akademik özgürlüğe ne ifade özgürlüğüne ne de ahlaka ve inanca saygı gösteriyorlar.

Orhan Çeker Hoca’nın bu baskılar karşısında gösterdiği ilmî kimliğine yakışan duruşu takdirle karşılıyor, hak sözü söylemek hususunda hiçbir kınayıcının kınamasından çekinmeden doğruları söylemeye devam etmesini istiyoruz. İyiye, doğruya ve hakikate bağlı olan herkesin de Orhan Çeker Hoca’yı desteklediğini açıkça bildiriyoruz.

Y.Ö.K başkanının ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Okutan’ın baskılar sonucunda yaptıkları açıklamanın talihsiz birer açıklama olduğunu ifade ediyoruz. Orhan Çeker Hoca’nın ilmî ifadeleri Konya’yı ve bizleri onurlandırmıştır. Konyamıza yakışmayan beyanat rektörün beyanatıdır…

Dünyanın pek çok bölgesinde ister dini metinlere dayanarak ve kendi inançlarının gereği olarak ister de herhangi bir dini metine dayanmadan genel ahlak ilkeleri gereği dekolteye ve çıplaklık anlayışına yönelik tepkiler – İtalya’da ve Rusya’da olduğu gibi – verilirken halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülkede dekolte savunuculuğu yapmak dekolteyi bir yaşam biçimi gibi sunmak inançlı ve erdemli insanların yaşam anlayışlarına bir taciz değil midir?

Onyıllardır Müslüman kadının örtüsü hem devlet eliyle hem de baskıcı zihin dünyalarına sahip olanların eliyle baskı altında tutulurken sessiz kalanların bugün halkın ahlak anlayışına uygun olmayan bir giysiyi savunuyor olmaları esefle karşılanmaktadır.

Ülkemizde bir mizah dergisinin inançlarımızı tahkir eden ve inanç değerlerimizle alay eden bir karikatür yayınlaması Müslüman halkımızı rencide etmiştir. Derginin bu bizim yayın politikamız değildir deyip özür dilemesi, köşe sahibi olan çizerlerin, ifade özgürlüğünü kısıtlayamayız diyerek, meslektaşlarına sahip çıkması büyük bir çelişkidir. Müslüman halkımızdan hem çizerin hem de bu iğrenç karikatürün yayınlandığı derginin yöneticilerinin acilen özür dilemesi gerekmektedir. Etkili ve yetkili tüm mercileri de bu hususta gerekenin yapılması için göreve davet ediyoruz. Bu zulme karşı üzerine düşenleri yapmayan kişi, kurum ve kuruluşların, zulmün yayılmasında pay sahibi olacaklarını buradan hatırlatıyoruz.

İyinin ve hakkın, hiçbir şekilde tahkir edilmediği, kötünün ve batılın övülüp yüceltilmediği, adaletin ayakta tutulup tevhidin hayata hakim olduğu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 181. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu

Bir cevap yazın