Akyazı 212. hafta: Türkiye’deki yasak kötü örnek oluyor

Türkiyenin hala en müzmin sorunlarından birisi başörtüsü meselesi pratik ve kısmen çözüm yoluna girmiş görünsede yinede yer yer sıkıntılar devam ediyor.Türkiye dünyada rol model olarak görülen ve Arap dünyasına demokratik yapısıyla örnek gösterilen bir ülke.Lakin temel hürriyetler bağlamında ve çerçevesinde bazı noktalarda özellikle başörtüsü meselesinde arap dünyasının gerisinde görülüyor.Genel anlamda Türkiye insan hakları ve katılımcı sistem açısından islam dünyasına örnek olsa da yer yer süren başörtüsü yasağında bu model kapsamında geride kalmakta ve geri kümeye düşmektedir.Ayrıca islam dünyasının tabii lideri olan türkiyedeki bu yasak sui misal olmakta Avrupada ki mümasili yasaklama ve sınırlama girişimlerine mesnet ve referans teşkil etmektedir.

Türkiyenin tarihi yapısına ve gelişmesine sekteye uğratan tabuların son örneklerinden birisi başörtüsü yasağıdır.Bu tabii olmayan yasağın kalkmasıyla türkiyenin önü açılacak ve model olma yapısı daha da güçlenecektir.Bu tarihi vetiremize ve aydınlık yüzümüze yakışmayan yasağın kaldırılmasının vakti gelmiştir.Türkiye bu yasağı daha fazla taşıyamaz ve atılımımız önündeki son prangada kırılmalıdır.Bu hususta görev herkesindir türkiye el birliğiyle bu kamburunu aşmalı, yasaksız bir düzene ulaşmalıdır.

Akyazı Adalet ve Özgürlükler Platformu Adına

Gazeteci-Yazar

Mustafa ÖZCAN

Bir cevap yazın