Başörtüsü ve anadil yasakları aynı kaynaktan geliyor

Özgür Eğitim Sen Diyarbakır Temsilciliği “İdeolojik Eğitim Kıskacında Başörtüsü Sorunu ve Anadilde Eğitim” konulu panel gerçekleştirdi. Miryıldız konferans salonunda yapılan panele yoğun ilgi gösterildi.

Sendikanın Diyarbakır Temsilciliğinin açılışı nedeniyle yapılan panele, Diyarbakır Temsilcisi M. Masum Yokuş’un yanı sıra Özgür Eğitim Sen Genel Başkanı Yusuf Tanrıverdi, M. Hayri Kırbaşoğlu ve Altan Tan konuşmacı olarak katıldı.

Moderatörluğunu İshak Şimşek’in yaptığı panelde, başörtüsü ve anadile yönelik yasağın kaynağının aynı olduğu yönünde birleşen konuşmacılar; yasak ve baskıların son bulması için omuz omuza mücadele etme gereği üzerinde durdular.

Tanrıverdi: Başörtüsü ve anadil yasağının kaynağı aynı

Özgür Eğitim-Sen Genel Başkanı Yusuf Tanrıverdi, başörtüsü ve anadil yasağının kaynağının aynı olduğunu belirterek, yasağın kalkmasının eşitliği esas alan yeni bir anayasadan geçtiğini kaydetti. Tanrıverdi; “Batıdan devşirilen anlayışlarla yeni bir toplum inşa edildi. Ulus devlet formatına göre yeni bir lider miti oluşturuldu. Yeni bir bayrak dikildi. Bunlar kutsallaştırıldı. Bunlara benzer modern kutsallarla toplum yeniden dizayn edildi. Cumhuriyet dine karşı büyük bir savaş yürüttü. Değişimin kadın üzerinden olduğu gerçeğinden hareketle Müslüman bayanın başörtüsüyle uğraşıldı. Anadilde de aynı durum yaşandı. Eğitim alanında Kürtçe dışlandı. Oluşturulan kurumlar dil emperyalizmine çevrildi. Kürtçeye yönelik büyük bir asimilasyon süreci başlatıldı. Dil teorilerine zamanla kendileri de inanmamaya başladılar. Ardından yasaklara başladılar…”şeklinde konuştu.

Anadilde eğitimin önemi üzerinde duran Tanrıverdi, “İki dilli yaşamın ülkeyi böleceği iddiasının aksine tek dil dayatması bölücülüğü beraberinde getiriyor. Yaşadığımız sorunlar çift dilli yaşamdan değil, tek dil dayatmasından kaynaklanıyor. Çanakkale’de yan yana yatan Kürt Mehmet ve Türk Mehmet anadilde ve okullarda yan yana oturabiliyor mu? Bir Türk kendi çocuğunu Türkçe eğitime tabi tutuyor ve aynı hakkı Kürt çocuğu için talep etmiyorsa burada ahlaki bir sorun var demektir… Kürtler azınlık değil, kurucudurlar. Evet, kardeştiler ancak kardeşlerden biri ihanet etti…”dedi.

Özgür Eğitim Sen’in anadilde eğitim noktasındaki görüşünü dile getiren Tanrıverdi, çift dilli yaşam noktasında dünyada çok sayıda örnek olduğunu, dünyada tek bir örnek olmasa bile anadilde eğitim hakkının tanınması gerektiğini, sorunun temelde çözümünün ise eşit ve adil bir anayasadan geçtiğini kaydetti.

Kırbaşoğlu: Uyumlu İslam projesi modeli: Türkiye

Üçüncü konuşmacı olarak söz M. Hayri Kırbaşoğlu’na verildi. Anadil ve başörtüsü bağlamında gelecekte bizi bekleyen tehlikelere dikkat çeken Kırbaşoğlu, “başörtüsü ve anadilde eğitim sorunu çözülse bile esas sorun bundan sonra başlayacak. Yaşadığımız problemlerin küresel hegemonya ile ilgili boyutu gözden kaçırılmamalı. Başörtüsü küresel emperyalizme karşı peki Kürt meselesi böyle mi? Başörtüsünün içi boşaltılıyor. Küresel emperyalizmle uyumlu hale getiriliyor. ABD malı tükettikten sonra başörtülü, Kürt veyahut Türk olmanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Kapitalizme uyumlu insan tipi oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi ılımlı değil uyumlu İslam projesi gündemde. Bu rol de Türkiye’ye verilmiş. Emperyalizmle uyumlu Türkiye İslam coğrafyasına model diye sunuluyor. …”şeklinde konuştu.

İnsanın kendini tanımladığı gibi kabul edilmesi gerektiğini dile getiren Kırbaşoğlu, ilahiyat camiasının Kürt sorunu karşısında tam bir sükût içerisinde olduğunu söyledi.

Kırbaşoğlu, eğitim modelimizin olmaması durumunda eğitimin Türkçe ve Kürtçe yapılmasının fazlaca bir ehemmiyetinin olmadığını ifade ederek şunları kaydetti: “Herhangi bir eğitim modelimiz var mı? Türkiye’de eğitim sistemi çökmüş durumda. Eğitim dilini Kürtçe olarak yapmanız bu çöküşü engeller mi? Dolayısıyla eğitim modeli üzerinde tartışmamız lazım…”

Zengin ile fakir arasındaki ayırımın açılması durumunda Kürt mücadelesinin ölü doğacağına işaret eden Kırbaşoğlu, asıl mücadelenin, ezilenlerle ezenler, sömürülenlerle sömürenler ve soyulanlarla soyanlar arasında olması gerektiğini belirtti.

Bir cevap yazın