Libya küresel ayak oyunlarına kurban ediliyor

Başta Libya ve tüm ortadoğudaki gelişmeler ve buna bağlı özellikle ABD ve bazı AB ülkelerin bu olaylar karşısındaki tamamıyla çıkara ve ilkesizliğe bağlı tavırları tüm yeryüzü insanlığı karşında açıkça oynanan bir oyuna dönüşmüştür.

Bu oyunda görülmektedir ki bir coğrafyanın adalet ve özgürlük haykırışları boğulmak, kirli desise ve hesaplarla yok edilmek istenmektedir.

Bölge halkları; tarihinde yine bu ülkeler tarafından örgütlü şiddete maruz bırakılmış, krizleri derinleştirilerek çatışmalara sürüklenmiş ve çok büyük acılara mahkum edilmiştir.

Şurası kesinlikle bilinmelidir ki Ortadoğu coğrafyası uzun zamanlardır küresel güçlerin çatışma alanıdır. Bu gün bölge halkları çatışma alanı olmaktan çıkmaya çalışmakta Mısır,Tunus gibi ülkelerde umutları yeşerten gelişmeler olmaktadır. Libya nın özel şartları ve eli kanlı diktatörü bu süreci karmaşıklaştırmada ve bir takım emperyal güçlerin iştahını kabartmaktadır.Gelişen enformasyon ve bilgi teknolojisi bölgede emperyal güçlerin de o kadar rahat hareket edemediğini bize göstermektedir.Bütün dertleri şartların olgunlaşması ve müdahale için yeterli gerekçe oluşturmak olan emperyal güçlerin ajanlarını seferber ettikleri, en son Libya’da yakalanan ingiliz MI6 komandolarından anlaşılmaktadır.Orada ne için olduklarını açıklamada zorlandıklarını ve dahası çok övündükleri MI6 komandolarının direnişçiler tarafından yakalanıp derdest edilmesi durumun trajikomik bir hal almasıyla birlikte pervasızlık ve beceriksizlikleri de ortaya çıkmaktadır.

Sömürgeci güçler halkların fıtri ve insani özgürlük talepleri üzerinden Afganistan ve Irakta olduğu gibi işgal ve yağma devşirmeye çalışmaktadırlar. Afganistan da ve Irakta var olan baskı insan hakları ihlallerinin neticesinde oraya gittiklerini söyleyenler yeryüzü coğrafyasının en zengin, halkları en yoksul bölgelerine hergün ölüm zulüm ve yoksulluk yağdırmaktadırlar.

Dikkatle bakıldığında görülmektedir ki ABD ve AB ülkeleri ciddi bir şekilde şu an Libya’yı işgal için şartları Irak’ta savaşa giden sürece doğru evirmeye çalışmaktadırlar. Alman politikacılardan biri ABD ile eşzamanlı olarak Kaddafi yarın halkına karşı kimyasal silah kullanırsa geç kalmış olmayacak mıyız? gibi mizansenleri oluşturmakta işgalin psikolojik alt yapısını hazırlamaya çalışmaktadır. Irak işgalinde bolca kullanılmış bu tür psikolojik savaş taktikleri, değiştirmeye luzum hissetmeden pervasızca yeniden servis edilmektedir

Bölgenin iç dengeleri açısından değişim, dönüşüm özgürlük ve adalet talepleri kaçınılmaz bir gereklilik olarak bölgeyi kuşatmıştır.Tarihde tekrarı olduğu gibi tüm insani taleplerimizin zorba ve hırsızlar tarafından çalınması olasılıklı bir durumdur.Bu süreçte bölgenin yerli ve iç dinamiklerinin tarihden ders çıkararak küresel güçlerin refleks ve alışkanlıklarını iyi gözleyerek, aynı delikten bir daha ısırılmamaları gerekmektedir.Ayrıca tüm insanlığa mesaj olacak insan hakları, özgürlükler ve adalet noktasında insanlığın birikimini de gözeterek teorik temellerini güçlendirmeleri gerekmektedir.

Bunun yanında eli kanlı diktatör Kaddafi için önlem almaya çağıran Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde insanlığa karşı suç işlemekle yargılanacağını söyleyen güçler her zaman alışık olduğumuz üzere aynı şeyi İsrail için bir türlü istememektedirler. Bilindiği gibi emperyal ülkelerin başında gelen ABD, UCM yargılamasını resmen tanımadığı halde korodan geri kalmamak adına böyle kendi içinde çelişkili garabet söylemler ifade edebilmektedir.

Her değişimin içinde fırsatları ve riskleri barındırdığı bir gerçektir.Değişim ve dönüşüm tarihde yol alışın motorudur.Bundan kaçmak ve kendi iç dinamiklerinin değişim ve dönüşümü bastırmaya yok saymaya çalışmak tarih dışı kalarak yok olmayı göze almaktır. Bugün tüm Ortadoğu halkları bunun farkına varmanın işaretlerini vermektedir.Tünelin ucundan ışık görülmüştür.Hırsız ve yağmacıların ışığımızı çalmalarına müsaade etmemeliyiz.İnsanlığın öz değerleri olan İnsan hakları ,özgürlük ve adaletin tesis edileceği bir dünyanın umuduyla insanlığın tüm adalet özgürlük taleplerini buradan selamlıyoruz.

MAZLUMDER BURSA ŞUBESİ

Bir cevap yazın